Pakeista Kalėdų pamaldų tvarka Vatikane

ADVERTISEMENT

Kristaus Gimimo – Kalėdų nakties Mišias popiežius aukos Šv. Petro bazilikoje. Pagal Vatikane paskelbtą popiežiaus liturginių apeigų kalendorių, Kalėdų nakties Mišios Vatikane prasidės anksčiau, nei įprasta – 8.30 v.v. Romos laiku.

Popiežiaus Pranciškaus aštuntųjų Kalėdų Vatikane liturginės apeigos nedaug skirsis nuo ankstesnių metų. Pandemijos padiktuoti apribojimai nulems tik du skirtumus – paankstintą laiką ir sumažintą, simbolišką dalyvių skaičių. Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo iškilmės „Urbi et Orbi“ palaiminimą penktadienį, gruodžio 25 d., popiežius suteiks įprastu laiku – vidudienį Romos laiku.

Ketvirtadienį, gruodžio 31 d., popiežius užbaigs kalendorinius 2020 metus per pirmuosius Marijos, Dievo Motinos iškilmės mišparus Vatikano bazilikoje, kurie prasidės 5 v.p.p. Jie užbaigiami tradicine šlovinimo giesme „Te Deum“.

Penktadienį, sausio 1-ąją, 10 v.r. prasidės popiežiaus aukojamos Dievo Motinos Marijos iškilmės  Mišios. Tą pačią dieną visoje Bažnyčioje švenčiama 54-oji Pasaulinė taikos diena.

                                                 Vatikano radijo inf. ir ntr.