Paaukok 5 minutes Lietuvių kalbos mokslinio tyrimo apklausai!

Advertisement
parama

Praėjusių metų pabaigoje Toronte mokslinio darbo tikslu svečiavosi Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros profesorė Dr. Meilutė Ramonienė ir docentė, katedros vedėja Dr. Loreta Vilkienė. Jos rinko medžiagą naujam, užsienyje gyvenančių žmonių kalbinio gyvenimo tyrimui.

“Torontas, be galo malonios pažintys mums buvo nuostabiausi 2016 metų įvykiai, labai labai už viską ačiū!” – rašo Meilutė Ramonienė ir kviečia ir toliau visus lietuvius dalyvauti šiame projekte ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.

Jeigu jūs jau buvote susitikę su mokslininkėmis ir atsakėte į jų duotus klausimus, tai mielai galite dalyvauti ir toliau.

Tyrimą sudaro trys anketos, kurias galite užpildyti pasirinktinai:

  • Bendrųjų lietuvių kalbos gebėjimų įsivertimas (užtruksite 5–10 min.).
  • Lietuvių kalbos mokėjimo patikrinimas (reikia užbaigti žodžius) (10–15 min.).
  • Sociolingvistinis 5 dalių klausimynas apie lietuvių ir kitų kalbų mokėjimą, vartojimą, kalbines nuostatas (20–30 min.).

Pildant anketas bus galimybė savo darbą išsaugoti ir grįžti prie jo vėliau. Jūsų pateikti duomenys bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.

Apklausa štai čia: http://www.emigrantai.projektas.vu.lt/apklausa/