O Canada!

Kanados valstybės oficiali gimimo data – 1867 metų liepos 1-oji, kai pagal Konstitucijos Aktą trys atskiros provincijos Nova Scotia, New Brunswick ir Kanados provincija (vėliau suskilusi į Ontario ir Kvebeko provincijas) susijungė į vieną politinį vienetą, dabar žinomą kaip Kanados valstybė. Daug vėliau prisijungė ir kitos provincijos bei teritorijos.  Dar 1879 metais buvo pasiūlyta švęsti vadinamąją Dominijos dieną, tačiau tuo metu ji nebuvo populiari tarp kanadiečių, kurie jautėsi esą Britanijos piliečiais. Tik po konfederacijos 50-mečio 1917 metais, sustiprėjus kanadiečių tapatybės jausmui, ši šventė tapo populiaresnė. Kanada tik 1982 m. susigrąžino iš D.Britanijos globos savo valstybės Konstituciją, tapo visiškai nepriklausoma nuo D. Britanijos, nors ir pasiliko savo valdove D.Britanijos karalienę, kuriai Kanadoje atstovauja paskirti pareigūnai. Tais pačiais metais buvo priimtas įstatymas šią valstybinę šventę vadinti Kanados diena.

Per šiuos dešimtmečius gimė ir sustiprėjo įvairios Kanados dienos tradicijos: šventiškos eitynės, festivaliai, iškylos į gamtą, mugės. Viena iš seniausių šios dienos tradicijų – Karališkosios raitosios policijos (Royal Mounted Police) rengiami muzikiniai pasirodymai. Visuomenei 32 policijos pareigūnai, kasmet keičiami kitais, parengia viešą jojimo meistriškumo spektaklį, skambant muzikai. Šią tradiciją pradėjo 1874 metais North West raitoji policija, savo jojimo treniruotes rengdavusi su muzika. Taip gimė viešieji raitelių muzikiniai pasirodymai Kanadoje ir jų rengimo taisyklės. Žirgai pasirodymams – tik juodi,  butinai užauginti savame policijos žirgyne Saskatchewan provincijoje, puikiai derantys su raudona raitelių apranga; jojikams balnai specialiai gaminami Vokietijoje; pasirodymo dalyviai tik policijos pareigūnai ir merginos, ne mažiau kaip trejetą metų savanoriškai dalyvaujančios šioje programoje.

 Ir, žinoma, Kanados dienos šventė baigiasi įspūdingais spalvotais saliutais.

Kanados himnas „O Canada“ iš tiesų buvo sukurta kaip daina, kurią 1880 metais Jono Krikštytojo dienos (lietuviškų Joninių atitikmuo) iškilmei užsakė Kvebeko gubernatorius Theodor Robitaille. Calixa Lavallee parašė muziką, žodžius sukūrė teisininkas ir poetas seras Adolphe-Basile Routhier. „O Canada“ pirmą kartą nuskambėjo prancūziškai, o dar po šimtmečio – 1980-aisiais metais – buvo paskelbta Kanados himnu, kuris dabar  skamba visose valstybinėse iškilmėse ir tarptautiniuose renginiuose, kuriuose dalyvauja kanadiečiai.

Su Kanados diena!