Vietinės organizacijos

LABDARA Lithuanian Nursing Home

5 Resurrection Road, Etobicoke, ON (Skersai gatves nuo Prisikelimo Parapijos)
416-232-2112
www.labdara.ca

Lietuvos Generalinis Garbes Konsulatas

1573 Bloor St. W., Toronto
416-538-2992
X