Neblėstanti atminties šviesa

ADVERTISEMENT

Sausio 13-oji Lietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų diena, pagerbiant žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 dieną per sovietų kariuomenės agresiją Vilniuje. Tuomet Sovietų Sąjungos kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14 žmonių, apie tūkstantis buvo sužeista. Sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.

 

Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vytautas Koncevičius, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus.

<…>Savo rankomis jie laikė apglėbę ne svetimą, ne užgrobtą, o SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į SAVO dangų, o į automatų šūvius jie atsakė skanduodami: Lie-tu-va! Jie ir krito su šiuo žodžiu lūpose, nunešdami jį prie Dievo kojų. Nedidelė Lietuva šiomis dienomis vėl tapo didelė. Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų didvyriškumas, dvasios tvirtybė, laisvės meilė. O Lietuva iškelia ir išaukština savo gynėjus, dar sykį patvirtindama, kad nemirtingumą ir amžiną šlovę suteikia tiktai Tėvynė.<…>

J.Marcinkevičius AMŽINAM GYVENIMUI. Kalba atsisveikinant su žuvusiais 1991 sausio 13-ąją

Sausio 12-osios, ketvirtadienio vakarą vilniečiai, svečiai, kariai, buvę savanoriai rinkosi prie Seimo rūmų, kur liepsnojo atminimo laužai. Laužai uždegti ir prie Vilniaus televizijos bokšto bei Lietuvos nacionalinio radijo komiteto.

Tą pačią dieną sausio 12-ąją buvę Aukščiausios Tarybos-Seimo rūmų gynėjai-savanoriai  rinkosi į susitikimą pokalbį ”Ko mes galime pasimokyti iš Ukrainos.” Renginyje dalyvavęs Ukrainos kariuomenės pulko „Azov“ majoras Dmitro Andriuščenka dėkojo Lietuvai už paramą iš pagalbą kariaujančiai Ukrainai.

Š.m. sausio 12 d. buvę Lietuvos seimo rūmų gynėjai susirinko Seimo rūmuose 
Iš veteranų susitikimo seimo rūmuose

Minint Laisvės gynėjų dieną, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanojo aštuonis laisvės gynėjus. Bulgaras Maksimas Becharas, ukrainietis Oleksijus Kostiukevyčius, Marius Ramūnas Inkėnas, Sigitas Jakubka, Laimutis Kaselis, Raimondas Meilūnas, lenkas Jacekas Stanislawas Podwysockis ir Leonardas Raginskas apdovanoti už tai, kad 1991 metais sausio–rugsėjo mėnesiais aktyviai gynė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, saugojo visuomenės rimtį ir žmonių sveikatą. Laisves gynėjų dienai skirti renginiai vyko ir kitose Lietuvos vietose bei pasaulio lietuvių bendruomenėse.

Arch. nuotraukose: Prieš 32 metus –  Lietuvos laisvės gynėjai 1991 sausio 13 d.: