Nauja paroda Toronte dalinasi Baltiečių išeivių gyvenimo istorijomis

Dalinamės savo istorijomis: tai Baltiečių išeivių, gyvenančių Kanadoje gyvenimo istorijos, kuriose atsispindi prievarta palikti gimti namai, dėl karo ar politinės priespaudos pradėtas naujas gyvenimas kitur.

Ši paroda pristato visą eilę įdomių pokalbių su vyresnės kartos žmonėmis iš Ontario provincijos: estais, latviais, lietuviais ir baltiečių vokiečių bendruomenės nariais. Jų asmeniniai prisiminimai, atskleidė ką reiškia būti baltiečiu ir leido giliau suprasti migracijos ir įsikūrimo patirtį pasaulinėje plotmėje.

Parodos atidarymas bus šeštadienį, kovo 4 dieną 2017 metais 2:00val po pietų VEMU/Estonian Studies Centre, 310 Bloor gatvėje (įėjimas nuo Madison Ave.) Paroda tęsis nuo kovo 4d. iki kovo 29d. ir bus atidaryta lankytojams nuo 10:00val. ryto iki 5:00val. vakaro pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais. Trečiadieniais lankytojų bus laukiama nuo 10:00val. ryto iki 7:00val. vakaro, o šeštadieniais nuo 12:00val. iki 4:00val.vakaro. Įėjimas nemokamas.  

New Exhibit Showcases Dramatic Life Stories of Baltic-Canadian Seniors

Sharing our Stories: The Baltic Diaspora at Home in Canada profiles the age-old story of people forced to leave their homeland due to war and political oppression and start a new life elsewhere. This exhibit is based on a series of interviews with seniors from Ontario’s Estonian, Latvian, Lithuanian and Baltic German communities. Their personal ‘snapshot stories’ shed light on what it means to be Baltic, and on the universal experiences of migration and settlement.

“Seniors are keepers of cultural history and the generation of post-war immigrants in Canada is rapidly aging. We are at a critical moment for capturing and sharing the rich cultural knowledge that this generation has to offer,” says Petra Grantham, president of the Canadian Baltic Immigrant Aid Society.

The exhibit launches on Saturday March 4, 2017 at 2pm at VEMU/Estonian Studies Centre, 310 Bloor Street (entrance on Madison Avenue). It will run from March 4 – March 29 and is open to the public from 10am-5pm, Monday, Tuesday, Thursday and Friday. From 10am-7pm on Wednesdays and 12-4pm on Sundays. Admission is free.

The project partners are the Canadian Baltic Immigrant Aid Society, VEMU/Estonian Studies Centre, Lithuanian Museum Archives of Canada and the Canadian Latvian Archive and Museum (Latvian National Federation in Canada), who are working together as a collaborative known as Baltic Canadian Imprints. The ‘Snapshot Stories: Learning and Legacy Through Visual and Oral History’ project is funded by the Government of Canada’s New Horizons for Seniors Program.