Muzikinė jungtis Hamiltonas – Lietuva

Lietuvos jungtinis vaikų choras ir jo vadovė Valerija Skapienė

Kai pasaulis dėl pandemijos stengiasi riboti fizinius ryšius, bendravimas ir kūryba persikelia į skaitmeninę erdvę, atverdama naujas galimybes bendradarbiavimui. Apie vieną tokį pavyzdį rašo „Hamilton Spectator“ apžvalgininkas LEONARDAS TURNEVIČIUS (2021 sausio 6 d.) straipsnyje

POLOZ AND WONG ZOOM TO LITHUANIA FOR CHOIR PROJECT

Kai Lietuvos vaikų jungtinio choro vadovai pradėjo žvalgytis prityrusių  chorinio dainavimo konsultantų, jų žvilgsniai nukrypo į Hamiltoną, ON. Lietuvių vaikų choro vadovai pakvietė dvi gerai žinomas muzikes Zimfirą Poloz, Hamiltono vaikų choro meno vadovę, ir dr.Tracy Wong, McMaster universiteto Meno mokyklos prof.asistentę ir GRAND filharmonijos jaunimo choro dirigentę surengti lietuvių dainininkams ir jų mokytojams chorinio dainavimo pamokas, rengiantis labai svarbiai 2021 metų programai. Be šių dviejų kanadiečių, nuotoliniuose užsiėmimuose dalyvaus Charlotte Botha (Pietų Afrika/JAV), Panda van Proosdij (Nyderlandai),  Valerija Skapienė (Lietuva), Virginia Bono (Argentina).

Lietuvių choro vadovei ir dainininkams abi Hamiltono muzikės jau buvo pažįstamos iš ankstesnio bendradarbiavimo 2017m. vykusio Lione, Prancūzija, festivalyje „Europa Cantat“. „Kanados chorvedės tuomet turėjo pravesti dainavimo repeticijas su vaikais, kurie nekalba angliškai,- pasakoja šio išskirtinio projekto vadybininkė Ieva Krivickaitė.  – Zimfira ir Tracy sugebėjo ne tik bendrauti su vaikais, bet ir puikiai parengti įdomų, nelengvą repertuarą. Zimfiros pedagoginiai įgūdžiai pasirodė labai pamokantys, ir mes labai norėjome, kad ir mūsų choro vadovai, ir dainuojantys vaikai pasimokytų būtent iš jų. Tracy rašo labai įdomią muziką, mums buvo labai įdomu sužinoti apie Malaizijos dainas ir dainavimo tradicijas.“

Zimfira Poloz
Tracy Wong

Jungtinis Lietuvos vaikų choras – neįprastas kolektyvas. Jame dainuoja 200 įvairaus 11–17 metų amžiaus vaikų iš įvairių Lietuvos miestelių ir gyvenviečių. Choro steigėjai Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir muzikos mokykla „Ugnelė“ kiekvieną rugsėjį dainuoti kviečia vaikus, gyvenančius įvairiose Lietuvos vietose. Šio netradicinio choro vaikus skiria dešimtys kilometrų, o repeticijas – ne dienos, bet savaitės. Kartą per mėnesį jaunieji atlikėjai renkasi į repeticiją įvairiuose, dažniausiai trijuose ar penkiuose didesniuose Lietuvos miestuose, o mokslo metų pabaigoje vyksta į Vilnių, rengia generalinę repeticiją ir didelį koncertą. Jokio mokesčio už dalyvavimą chore nėra. Choro dalyviai ir jų  tėvai atsakingi už keliones, maitinimą ir apgyvendinimo išlaidas, kartais tuo pasirūpina jų mokykla. Jungtinio choro dalyvius remia ir finansavimu rūpinasi Lietuvos Kultūros centras, Lietuvos valstybinė kultūros taryba bei privatūs rėmėjai. Jungtinio Lietuvos vaikų choro meno vadovė, Lietuvos dainų švenčių dirigentė, muzikos mokyklos „Ugnelė“ direktorė Valerija Skapienė.

Šiuo metu Lietuvos jungtinis vaikų choras rengiasi pavasarinei programai „Malda už pasaulį“. Niekam nelinksma šiuo metu, mums irgi daug rūpesčių kelia nuotolinės repeticijos. Savo būsimam koncertui pasirinkome temą, kuri visus nuramintų, suteiktų vilties,“ – sako Ieva. .

Chorui programą parengti padės 6 prityrę chorvedybos meistrai. Kiekvienam iš jų bus skiriamos 2 po 90 min trukmės pamokos nuotoliniu būdu. Pirmoje pamokoje bus nagrinėjamos kūrinių mintis, tekstas, aptariamos jo atskiros dalys. Po šios pamokos mokiniai kiekvienas dirbs atskirai su savo mokytojais ir chorais gyvenamoje vietoje. Antrasis užsiėmimas skirtas kūrinio atlikimui, artistiškumui.

Poloz ir T. Wong repeticijos su lietuvių jaunaisiais dainininkais numatytos sausio 16 ir balandžio 17 dienomis. Z. Poloz padės lietuvių vaikų chorui parengti Srul Irving Glick’s “Psalm 47: Lam’natzeiach Livnei Korach Mizmor” iš ciklo “Psalm Trilogy,” ir amerikiečių kompozitoriaus Rollo Dilworth “Dream Keeper” iš “Trilogy of Dreams.” T.Wong mokys jos aranžuotų malaizijietiškų liaudies dainų „Wan Bulan“ ir „Jong jong inai“. Tracy Wong sako norinti supažindinti lietuvius su muzika, kurios jie dar neturėjo progos atrasti.

Nors nuotolinės chorinio dainavimo pamokos vyksta anglų kalba, Zimfira Poloz jau išmoko taip pasisveikinti su jaunaisiais dainininkais Lietuvoje – Sveiki visi!

                                          (Iš anglų kalbos vertė SK)