Muzikinė dovana “Visa Kūrėjui“

Kovo 3-osios vakarą Toronto Prisikėlimo parapijos šventovėje skambėjo nekasdieninė muzika: jos paklausyti kvietė trys jauni Lietuvoje ir Europoje gavę muzikinį išsilavinimą atlikėjai Greta Staponkutė (altas), Augustinas Rakauskas (akordeonas), solistė Neringa Radėnaitė (sopranas). Juos susirinkusiems klausytojams pristatė kun. Paulius Vaineikis, OFM, pasidžiaugdamas, kad ši muzikos valanda surengta Šv. Kazimiero – Lietuvos šventojo globėjo, taip pat ir Mažesniųjų brolių ordino (pranciškonų) Lietuvos provincija vadinama šio šventojo vardu, vardadienio išvakarėse; tai prasmingas šventinis sveikinimas visiems šia proga.

Lėtai, su degančia žvake rankose, tarsi atnešdama saulę į baltumu švytinčią šventovės salę, dainuodama lietuvių liaudies dainą “Eina saulelė”, įžengė dainininkė Neringa Radėnaitė ir abu atlikėjai akordeonistas Augustinas Rakauskas ir smuikininkė Greta Staponkutė.

Augustinas Rakauskas atlikėjų vardu padėkojo už kvietimą koncertuoti, jo žodžiais tariant, tokioje magiškoje vietoje, kurioje slypi ypatinga aura. Jis papasakojo, kad jų muzikinė trijulė Lietuvos nepriklausomybės 30-mečio proga parengė programą ”30 muzikinių paveikslų”, su kuria ir lanko lietuvių telkinius Šiaurės Amerikoje. Tai pirmoji kelionė į Torontą, ir norisi pasidžiaugti, kad ji prasidėjo čia, Prisikėlimo parapijoje, kvietimu dalyvauti vakaro Mišiose – tai ypatinga patirtis ir jausmas, dalinantis savo muzika kaip dovana visiems ne tik koncertuose.
Neilgoje dviejų dalių programoje šis ne dažnai sutinkamas tokios instrumentų sudėties muzikinis trejetas atliko lietuvių liaudies dainų bei klasikos kompozitorių kūrinių, pritaikytų – altui ir akordeonui. Skambėjo temperamentingas F.Latėno “Posadoble”, jį pakeitė Neringos Radėnaitės dainuota lyriška lietuvių liaudies daina “Žuvelių šukelėm”, gerai pažįstama Jurgos arija iš V. Ganelino muzikinio spektaklio “Baltaragio malūnas”. Įdomu buvo klausyti akordeonui pritaikyto Paganini – Liszt kūrinio “La Campa-
nella”, kuris dar kartą atskleidžia šio instrumento galimybes ir atlikėjo meistriškumą. Nuskambėjo ir populiarioji B. Dvariono “Žvaigždutė”. Antroje koncerto dalyje klausėmės šiuolaikinių kompozitorių F.Angelis, J.Richard, A. Piazzolla kūrinių – tango melodijų. Klausytojams ilgai netylančiais plojimais paprašius dar pratęsti koncertą, atlikėjai pakartojo dainą “Žuvelių šukelėm”, kviesdami padainuoti kartu.
Kitą dieną, kovo 4-osios popietę, grupė surengė koncertą Toronto pensininkų namuose “Vilniaus rūmai”, vėliau koncertavo Montrealyje ir Otavoje. Koncertai numatyti ir JAV lietuvių telkiniuose.

L. Sodeikienė