Mūsų būryje – nauji Vyčiai

Po įžodžio programos vyčių būrelis jau didesnis. Pirmoje eilėje (iš k.): Viktoras Šimkus, Aistis Meiklejohn, Andrius Utz Jr., Gytis Nausėdas, Lukas Ashley, Justinas Duz, Tristan Jurevičius. Antroje eilėje :Gailius Senkus, Mykolas Slapšys, Lukas Janowicz, Matas Biskys, Vincas Liačas, Tomas Biskys, Vytas Kaminskas, Andrius Povilaitis, Aidas Batūra
Advertisement

Spalio 15 dieną Toronto LSS, Romos Kalanto Vyčių būrelis Romuvos stovyklavietėje atliko kandidatų Įžodį. Nors buvo lietingas oras, bet nuotaika buvo gera, ir visą numatytą programą įvykdėme puikiai. Didelė padėka būrelio vadui s.v. Viktorui Šimkui ,kuris ir organizavo, ir vadovavo skautų Vyčių įžodžio programai. Už skanų maistą turime padėkoti virtuvės šefui s.v. Mykolui Slapšiui ir prie darbų prisidėjusiam Rambyno Tunto tuntininkas s.v. Andriui Utz. Didžiausia padėka skiriama jaunimui, kurie entuziastiškai atliko uždavinius, vyčių tėvūnams, kurie paaukojo savo laika dirbdami ir parengdami kandidatus skautų vyčių programoje. Džiaugiamės naujokais – tai mūsų lietuviška skautiška ateitis.

Gailius Senkus