Montrealio Aušros Vartų parapijos žinios

ADVERTISEMENT

Lapkričio 20 d. Centre Marcelle Ferron, Brossard, Que., mirė Adelė Piešinaitė-Jungmeisterienė, 98 m. amžiaus. Liūdi duktė Nijolė su vyru Joseph Aboud, sūnus Vaidutis su žmona Annie, vaikaičiai Vanessa, Michelle, Justin, Kevin ir Eric, 11 provaikaičių, kiti giminės ir draugai. Adelė buvo mūsų parapijietė nuo pat šios parapijos pradžios; jos vyras Borisas Jungmeisteris buvo vienas iš pirmųjų mūsų parapijos choro narių, kai dirigentas buvo Aleksandras Piešina (1950 – 1955). Laidotuvių diena dar nėra nustatyta. Užuojauta visiems artimiesiems.

Prašome visus mūsų parapijiečius sumokėti metinį parapijos mokestį (40 dol.) už 2020 m., jeigu dar nesate sumokėję. Dėkojame Gyčiui Niedvarui, kuris surinko visas šakas nuo mūsų parapijos sklypo ir nuvežė į medžio perdirbimo punktą. Jeigu yra žmonių, turinčių jiems nereikalingų kalėdinių lempučių, naudojamų lauke, parapijos komitetas prašo paaukoti jas mūsų parapijai. Komitetas nori papuošti medžius aplink mūsų šventovę kalėdinėmis lemputėmis.

Šiais metais Kūčių nakties Mišios (Bernelių Mišios) bus gruodžio 24, ketvirtadienį, 10.30 v.v. Kalėdų dienos Mišios penktadienį, gruodžio 25, 10.30 v.r. Pagal dabartinę Kvebeko vyriausybės tvarką Mišiose gali dalyvauti 25 žmonės. Mūsų parapijos komitetas prašo visus, kurie žada dalyvauti Bernelių Mišiose (gruodžio 24 d.), registruotis iš anksto, pranešant Vilijai Bulotienei [email protected]. Taip pat Vilija Bulotienė rengia Aušros Vartų parapijos el-žiniaraštį. Norintys jį gauti el.paštu irgi turi pranešti Vilijai [email protected], Dėkojame Vilijai už šį naują žiniaraštį.