Misija Sibiras – Lietuvos jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektas

ADVERTISEMENT

Labdaros ir paramos fondas „Jauniems” rengia jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektą „Misija Sibiras”.

Projekto idėja gimė 2005 m. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjoje priėmus rezoliuciją dėl jaunimo patriotiškumo. Šioje rezoliucijoje teigiama, jog Lietuvos jaunimas yra patriotiškas, tik patriotiškumą jis suvokia kitaip, nei prieš tai buvusios kartos, todėl jam nėra galimybių jį parodyti visuomenei suprantamomis „tradicinėmis” priemonėmis. Tai ir paskatino imtis tokios jaunimo iniciatyvos.

Kiekvienas norintis dalyvauti projekte užpildo anketą, kuri skelbiama kiekvienų metų balandžio-gegužės mėn. šiame tinklapyje. Suburta nauja projekto dalyvių komanda Sibire lankosi vasarą, liepos – rugpjūčio mėnesiais, ekspedicija trunka apie dvi savaites. Pagrindinis komandos tikslas – sutvarkyti rastas lietuvių kapines, susitikti ir pabendrauti su Sibire likusiais gyventi tautiečiais.

Po ekspedicijos į Lietuvą grįžusi projekto komanda pradeda svarbiausią projekto etapą – projekto rezultatų ir veiklų pristatymus visuomenei. Tokie pristatymai trunka iki kitų metų balandžio mėnesio, t.y., iki naujos projekto dalyvių atrankos. „Misija Sibiras” pristatymai organizuojami Lietuvos mokyklose, universitetuose, bendruomenių centruose ir t.t., projekto dalyviai ekspedicijos veiklas kasmet kviečiami pristatyti ir užsienyje gyvenantiems lietuviams bei užsieniečiams.

Nuo projekto vykdymo pradžios lietuvių tremties ir įkalinimo vietose Sibire jau apsilankė dvylika jaunimo ekspedicijų, sutvarkiusių apie 100 lietuviškų kapinių ir susitikusių su ten gyvenančiais lietuviais.

Mission Sibiria – Lithuanian Youth Showcase Their Patriotism Through a Proactive and Meaningful Project

A Charity and support fund „Jauniems” is responsible for organizing a project for building public awareness and patriotism called ‘Mission Siberia’.

The idea for the project came up in 2005 when a resolution for building patriotism was approved in the Youth Organizations Assembly of Lithuania. This resolution claims that the youth of Lithuania is patriotic, but they perceive patriotism somewhat differently than prior generations, oftentimes making it difficult to showcase their intentions in traditional ways and means. And so, the initiative of “Mission Siberia” was born: An opportunity for fostering national history awareness and patriotism among youth, in a proactive and meaningful way.

The goal of the mission is simple: A selected group of participants travel to Siberia, Russia in the summer months (July-August). Over the following two weeks, the main goal of the team will be to track down and spruce up over 100 existing Lithuanian cemeteries, while meeting with local Lithuanian ex-patriots.

After the expedition the group will start working on the most important stage of the project – presenting the results of the mission to the public. That kind of presentations will be organised all year long until the next expedition. ‘Mission Siberia’ presentations will be presented in public schools, universities, and community centers all year round until the next expedition takes place.

From the start of the project in 2006, there have already been 12 such youth expeditions in Sibiria.

For more information about the Mission, visit www.2014.misijasibiras.lt/