Mirties pranešimas

A.a. VALENTINA BALSIENĖ

(1923. V. 23 – 2020. XI. 11)

Valentina mirė, įpusėjus rudeniui, sulaukusi 97-erių metų amžiaus. Ji paliko sūnų Tomą ir dukrą Dalią su šeima. Tapusi močiute ir promočiute, mielai sekė trijų vaikaičių ir penkių provaikaičių gyvenimus.

Valentina gimė Lietuvoje, Alytuje. Pradėjusi kūno kultūros studijas, persikėlė į Kauną. Po karo imigravo i Torontą. Čia susituokė su Vytautu Balsiu ir augino šeimą.

Valentina treniravo mergaičių “Vyties” krepšinio komandą ir mokė tautinių šokių lietuviškoje šeštadieninėje mokykloje bei skautų stovykloje. Laisvalaikio valandomis ir poilsio dienomis Valentina mėgo aktyvų sportą: žaidė golfą, žiemomis slidinėjo, vasarą žvejodavo, jai patiko rūpintis vasarnamio gyvenimu. Taip pat ji buvo gabi keramikė ir papuošalų kūrėja, yra dalyvavusi Kanados tautodailininkų veikloje, Kanados lietuvių  menininkų parodose.

A.a.Valentinos įspūdingą gyvenimą su nuoširdžia meile prisimins  draugai  ir šeima.

                                                               Šeima