Mirties pranešimas – A.a. Aldona Kutka

ADVERTISEMENT

A.a. Aldona Kutka (1930 – 2022)

Š.m. rugsėjo 11 d., sulaukusi  gražaus 92 metų amžiaus, Aldona Kutka iškeliavo į amžinybę Welland (ON) ligoninėje. Ji iškeliavo pas anksčiau mirusį mylimą vyrą Joną, palikdama dukrą Dalią Littlewood, sūnų Arūną Kutka (Heather McArdle), mylimus vaikaičius Krysha, Emą ir Kate. Aldona anksčiau neteko brolio ir tėvų Kalifornijoje ir Lietuvoje.

Aldona gimė 1930 metų liepos 9 d. Lietuvoje, Kybartų apylinkėje, Bajorų kaime; 1948 metais atvyko į Kanadą, apsigyveno Welland, Ontario provincijoje. Čia ji sutiko būsimą savo vyrą Joną, su kuriuo vėliau gražiai augino savo šeimą. Aldona visą savo gyvenimą buvo paskyrusi šeimai, taip pat nuoširdžiai ir giliai tikinti katalikė.

Aldona buvo ne tik rūpestinga mama, sumani namų šeimininkė, bet ir puiki siuvėja. Savo dukrai ji pasiuvo vestuvinę suknelę, kitiems šeimos nariams ir draugams nesuskaičiuojamą daugybę šventinių drabužių, kaip Kalėdų proga tradicinių pižamų ir kitų, papuoštų jos pačios nėriniais ir siuvinėjimu. Padovanoti šeimos nariams ar draugams jos rankdarbiaii liks ilgam, kaip Aldonos dosnumo prisiminimas.

Kam teko lankytis Aldonos namuose, ją visi prisimena kaip labai vaišingą šeimininkę, mokėjusią vaizdingai papasakoti apie savo vaikystę Lietuvos ūkyje ar ilgą ir įdomų gyvenimą čia, Kanadoje.

Nuoširdžiai dėkojame šeimos draugams Nijolei ir Dave, Steve ir Barb, kaimynams Luke ir Joe, draugėms Melanie, Amabella, Katherine, pusseserei Jūratei už jų meilę ir globą ypač paskutiniaisiais Aldonos gyvenimo meais. Ypatingos padėkos nusipelnė ir Welland ligoninės  Intensyviosios pagalbos (ICU) skyrius.

Mes visi ilgėsimes netekę Aldonos. Rugsėjo 21, trečiadienį, visus norinčius paminėti a.a.Aldonos gyvenimą, šeima kviečia į J.J.Patterson Laidojimo namus (19 Young St., Welland). Lankymas ir atminimo maldos – 4 v.p.p. – 7 v.v. Saugojant savo ir kitų dalyvių sveikatą prašome dėvėti apsaugos kaukę, pageidautina, kad pasitikrintumėte greituoju COVID-19 tyrimu.

Aldonos Kutka laidotuvių Mišios vyks rugsėjo 22d, ketvirtadienį, 11 v.ryto Lietuvos kankinių parapijos bažnyčioje (2185 Stavebank Rd. Mississauga, ON), velionė bus laidojama Šv.Jono lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių aukas a.a. Aldonos atminimui prašome skirti Kanados lietuvių muziejui-archyvui. Parašyti užuojautas ar dalintis prisiminimais su šeima galite tinklalapyje www.jjpatterson.ca.

Šeima