Mirties pranešimas

ADVERTISEMENT

Kun. Kazimieras Kaknevičius

Mirė būdamas 95 metų, 2021 m. spalio 23 d.

Gimęs Lietuvoje, Čekaičiuose, vienas iš vienuolikos vaikų. Po Antrojo pasaulinio karo su broliu Juozu emigravo į Kanadą. Kanadoje jis apsigyveno Toronte, kur susitiko su savo žmona Janina Vanagas. Jie užaugino tris sūnus – Viktorą (Tracy), Rimą (Rymanta) ir Liną (Cindi). Žmona Janina mirė nuo vėžio, būdama 49 metų. Praėjus metams, būdamas 53 metų, Kazimieras nusprendė visą likusį gyvenimą skirti Dievo tarnystei ir išvyko į Romą ruoštis kunigystei. 1984 m. jis buvo įšventintas ir grįžo į Kanadą, kur tarnavo Londono Šiluvos Dievo Motinos parapijoje; Prisikėlimo bažnyčioje Toronte ir Lietuvos kankinių bažnyčioje, Mississauga. Paskutinius kelerius metus jis gyveno “Labdaros” slaugos namuose, Toronte.

Kunigo Kaknevičiaus (Senelio) labai pasiilgs trys jo sūnūs, septyni anūkai: Chris (Lauren), Jessie (Kris) Steven (Meg), Daniel (Meredith), Tomas, Ariana, Aleksandras, taip pat šeši proanūkiai: Taelyn, Sydney, Elsa, Caitlin, Violet and Joshua.
Taip pat liko daugybė jo giminaičių Lietuvoje, kuriuos jis lankė su visais savo vaikais ir anūkais.

LANKYMAS

Spalio 27 d. 9.00 v.r. – 11 v.r. Prisikėlimo bažnyčioje.

LAIDOTUVIŲ ŠV.MIŠIOS 11 v.r.

Amžiną atilsį duok mirusiam, Viešpatie.

Vietoje gėlių, šeima būtų dėkinga už aukas, atsimenant kun.Kazimierą,
skirtas Prisikėlimo parapijai arba “Labdaros” slaugos namams.