Maironio mokyklos žinios

Šiemet tradicinio mokyklos metraščio tema – Vilnius. Kviečiame mokinius dalyvauti metraščio viršelio piešinių konkurse. Piešiniai gali būti spalvoti. Piešiniai bus renkami iki balandžio 1 d. Siųsdami piešinį, prašome įrašyti vardą ir pavardę piešinio gale.

Vasario 18 d. nebus pamokų – Šeimos dienos savaitgalis.

Kovo 11  ir 18 d.d. nebus pamokų – pavasario atostogos.

Živilė