Maironio mokyklos žinios

ADVERTISEMENT

Paminėjome istorinę dieną

Sausio 14 d. paminėjome 1991 m. sausio 13-tos įvykius Lietuvoje, šventėme Lietuvos Laisvės gynėjų dieną.

Visi prisisegėme popierines neužmirštuoles. Susirinkę mokyklos didžiojoje salėje klausėmės mokinių pasakojimų apie šios dienos istoriją ir reikšmę.

Šiam įvykiui 3-4-5 kl. mokiniai (mkt. I. Patkačiūnienė) sukūrė plakatus. Aštuntosios klasės mokiniai (mkt. R. De Iuliis) ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniai (ved. B. Rucinskienė) taip pat parengė skaitymus apie 1991 m. sausio 13 dienos įvykius.

Živilė