Maironio mokyklos žinios

“Paramos” kredito kooperatyvas paaukojo Toronto lietuvių Maironio mokyklai $5,000. Dėkojame.

Raginame užsiregistruoti naujiems mokslo metams iki rugsėjo mėnesio pradžios. Kreipkitės į [email protected] ir gausite nuorodų.

Geros vasaros visiems!

Živilė