Maironio mokyklos žinios

ADVERTISEMENT

Kovo 9 ir 16 d.d. nebus pamokų: pavasario atostogos (March Break)

Vasario 24 d. Kanados lietuvių jaunimo sąjungos atstovai Nerija Sungailaitė ir Aistis Meiklejohn Toronto Maironio mokykloje pravedė Vasario 16-osios dienai skirtus užsiėmimus  moksleiviams. Mokykloje tą dieną  atvyko į mūsų mokyklą pravesti 16 Vasario progos užsiėmimus mokiniams.

Vaikai šoko, dainavo, piešė ir mokėsi apie Lietuvos nepriklausomybę. Daug kas devėjo tautines spalvas – geltoną, žalią ir raudoną.

Jaunimo sąjungos atstovai paskyrė laiko kiekvienai klasei. Nuoširdžiai dėkojame Nerijai ir Aisčiui.

Šių metų mokyklos metraščio tema – „Dainų šventei 100 metų”. Skelbiame viršelio piešinių konkursą. Mokiniai gali spalvotą piešinį perduoti iki balandžio 6 d. (tinkamiausia piešinio forma – portretas).

Maironio mokyklos knygynui padovanota gražiai iliustruota ir idomį trijų tomų knyga – Algirdo ir Mangirdo Bumblauskų „Lietuvos Istorija – paaugusių žmonių knyga”.Didelis ačiū  Solveigai Meiklejohn!

Živilė

Nuotraukose: Lietuvos Nepriklausomybės šventei skirti užsiėmimai kartu su KLJS atstovais

Solveigos Meiklejohn dovana mokyklos bibliotekai

Solveigos Meiklejohn dovana mokyklos bibliotekai