Maironio mokyklos žinios

ADVERTISEMENT

Spalio 15 d. humanitarinių mokslų dr. Virginija Paplauskienė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus išeivijų rašytojų skyriaus vedėja, mus aplankė ir pertraukos metu susipažino su mokytojais. Po to viešnia iš Lietuvos pabendravo su 8 kl. mokiniais (Rimos Ž. De Iuliis klasė). Jiems lietuvių išeivijos literatūros tyrinėtoja papasakojo apie Maironio literatūros muziejų Kaune ir visus pakvietė jame apsilankyti, kai nuvyks į Lietuvą.

Dėkojame buvusiai mokytojai Aušrai Karkienei, palydėjusiai dr. V.Paplauskienę, ir  dr. V. Paplauskienei už apsilankymą ir įdomų pokalbį apie muziejų.

Balyta-Šarka šeima padovanojo knygų darželio mokiniams – jiems AČIŪ!

Živilė