Maironio mokyklos žinios

Vasario 25 d. mkt. I. Patkačiūnienės klasės mokiniai šventė Užgavėnes. Pasipšę pagal Užgavėnių  tradicijas pačių pagamintomis kaukėmis apsilankė ir mokytojų kambaryje. Mokiniai padeklamavo liaudies eiles ir buvo pavaišinti skaniais blynais.

Kovo 11 ir 18 d.d. nebus pamokų – pavasario pertrauka.

Živilė