Maironio mokykla – vaikų piešinių konkursas “Aš, Lietuva ir Laisvė”

Norime paskelbti visuomenei apie šį piešinių konkursą. Gavome šią žinią iš Dariaus Skusevičiaus, Lietuvos ambasadoriaus Kanadoje. Lietuvos ambasada Kanadoje kviečia visus lietuvių bendruomenės vaikus dalyvauti vaikų piešinių konkurse „Aš, Lietuva ir Laisvė“, kuris skirtas 30-osioms Laisvės gynėjų dienos, Sausio 13-osios metinėms įprasminti.“ Kviečiame šiame konkurse dalyvauti ne tik Vankuverio, Kalgario, Edmontono ar Montrealio, Hamiltono  lituanistinių mokyklų moksleivius, bet ir jų nelankančius vaikus, mėgstančius piešti. Pieškime  džiaugsmą dėl Lietuvos Laisvės!

Živilė