Londono žinios

ADVERTISEMENT
  • Londono vyskupijoje sekmadieninės Mišios vyksta dar įprasto griežtumo tvarka. Tad ir mūsų naudojamoje Mary Immaculate šventovėje pirmaisiais mėnesių sekmadieniais Mišios lietuviams aukojamos ta pačia tvarka, tik po pamaldų negalima naudotis sale.
  • Lietuviškos Mišios aukojamos 3 v.p.p. kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį Mary Immaculate šventovėje 1980 Trafalgar St., London, ON.
  • Gruodžio 7, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Eleną Navickienę ir Repšių mirusiuosius.