Lituanistinis švietimas išeivijoje: kliūtys ir galimybės

2021 m. kovo 12 d. įvyko pirmasis Lituanistinio ugdymo forumas, atkreipęs dėmesį į lietuviškosios tapatybės išsaugojimo ir lituanistinio ugdymo situaciją išeivijoje.

Forumą rengė Vytauto Didžiojo universitetas, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, PLB švietimo komisija ir Lietuvos ambasada Airijoje. Renginio dalyvius sveikino VDU universiteto rektorius Juozas Augutis, URM viceministeris Egidijus Meilūnas, Diana Nausėdienė – forumo globėja, Lietuvos vyriausybės atstovai, PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke. Pranešimus skaitė E.Aleksandravičius, Rūta Eidukevičienė, Ineta Dabašinskienė (VDU), JAV lietuvių bendruomenės ir jaunimo organizacijų atstovė Marija Čyvaitė, pokalbiui vadovavo Marijus Gudynas, LR ambasadorius Airijoje. Renginyje buvo keliami klausimai, ar Lietuvos strateginis interesas turėtų būti, kad kuo daugiau lietuvių vaikų ir jaunimo, gyvenančių užsienyje, galėtų mokytis lietuvių kalbos? Kokią paramą reikėtų suteikti lituanistinėms mokykloms ir ar lietuvių kalba yra vertybė? Taip pat, kaip pasiekti tėvus, kurių vaikai nesilanko lituanistinėse mokyklose ir kaip sugriauti egzistuojančius lituanistinio ugdymo ir dvikalbystės mitus? Po pranešimų ir aptarimo buvo priimta Lituanistinio forumo deklaracija.

Kviečiame susipažinti su Lituanistinio forumo deklaracija ir renginio įrašu YouTube:

 

Lituanistinio-ugdymo-forumo-deklaracija-2021