Lietuvybės puoselėtojai – Lietuvos pasas 

Sausio 19 dieną Lietuvos ambasadoje Paryžiuje  Lietuvos pilietės pasas įteiktas aktyviai lietuvybės puoselėtojai Rimai Puniškai.

„Ypač džiugu, kad mūsų šalies piliečių gretas šiandien papildė ypatinga meile Lietuvai, jos literatūrai, kalbai ir papročiams pasižyminti Rima“, – teigė Lietuvos ambasadorius P

rancūzijoje Nerijus Aleksiejūnas, įteikdamas R. Puniškai pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Puniška gimė lietuvių šeimoje Kanadoje, Montrealyje, vėliau persikėlė į Torontą. Šiame mieste ji baigė Maironio lietuvišką mokyklą, šoko tautinių šokių grupėje „Gintaras“, dainavo Toronto Prisikėlimo parapijos chore, taip pat ilgus metus buvo Toronto lietuvių bendruomenės valdybos narė.

1980 metais R. Puniška persikėlė gyventi į Prancūziją, kur atrado knygrišystės amatą. Dirba su vienetiniais knygų ryšybos projektais, tarp kurių – 2019 metais pasirodžiusi Paryžiuje gyvenančio lietuvių rašytojo Valdo Papievio knyga „Ėko“. Ji taip pat aktyviai rūpinasi 2017 metais Paryžiaus Šv. Genovaitės bibliotekoje įkurtu Lietuviškų knygų skyriumi.

   

                                                  URM inf. ir ntrs.

LR ambasadoje Paryžiuje Rimai Puniškai įteikiamas Lietuvos pasas
Šv.Genovaitės biblioteka Paryžiuje, kurioje 2017m.rudenį pradėjo veikti Lietuviškų knygų skyrius, kurio veikla rūpinasi ir Rima Puniska
V.Papievio knygos viršelis Ėko

Lietuvos valstybinės premijos laureato Valdo Papievio  romano „Eiti“ vertimas į prancūzų kalbą („Ėko“) išleistas mažesniu nei dvidešimties vienetų tiražu, nes visas knygas rankomis įrišo ir viršelį sukūrė Rima Puniška.