Lietuvos parama Seinų krašto lietuviams

ADVERTISEMENT

Kovo 7 dieną užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas susitiko su Seinų krašto lietuvių visuomeninių organizacijų, švietimo ir kultūros įstaigų vadovais aptarti lietuvybės puoselėjimo aktualijų.

Susitikime aptarta Lenkijos lietuvių švietimo veikla, ,,Lietuvių namų“ Seinuose veiklos perspektyvos, lietuviams svarbios istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvos. Susitikime taip pat dalyvavo Vyriausybės kanceliarijos, Švietimo, mokslo ir sporto bei Kultūros ministerijų atstovai.

Pastaraisiais metais pagausėjus lietuvių skaičiui Suvalkų mieste, atsirado poreikis stiprinti lietuvių švietėjišką ir kultūrinę veiklą didžiausiame Suvalkų trikampio mieste. Nuo 2020 metų Suvalkuose veikia lietuviškas vaikų darželis, tikimasi, kad šiais metais pirmokai jau turės galimybę lankyti Suvalkų lietuvišką mokyklą.

Lietuvos ambasados Lenkijoje duomenimis, Lenkijoje gyvena apie 5000 lietuvių kilmės asmenų, dauguma jų – Seinų ir Punsko valsčiuose. Punsko valsčiuje lietuviai sudaro net 80% gyventojų. Seinų ir Punsko kraštas pasižymi lietuvių visuomeninių organizacijų ir lietuviškų švietimo įstaigų gausa – veikia Seinų lietuvių „Žiburio” mokykla, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla su lietuvių ir lenkų dėstomąja kalba, Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus, Vidugirių pagrindinė mokykla, o Punsko lietuvių kultūros namuose, „Lietuvių namuose“ Seinuose ir Suvalkuose vyksta tautinės kultūros renginiai, puoselėjama istorinė atmintis, muziejuose saugomas etninis paveldas, veikia lietuviškos spaudos leidykla ir interneto svetainė „Aušra“.

                                                                                                            URM inf. ir ntrs.