Lietuvos liaudies meno istorijoje išliks jų vardai

ADVERTISEMENT

Šią savaitę Vilniuje dar tebeskambant tarptautinio liaudies muzikos festivalio “Skamba skamba kanklės” aidams, Lietuvos visuomenė atsisveikino su dviem gerai žinomais etninės kultūros puoselėtojais Zita Kelmickaite ir Stanislovu Kavaliausku. Jie abu yra prisidėję prie šio neeilinio liaudies muzikos festivalio, vieno iš nedaugelio Europoje, ištakų kaip dalyviai ir vėliau  kaip organizatoriai. Ką tik pasibaigęsj jau 50-asis “Skamba skamba kanklės “ festivalis tapo Z.Kelmickaitės ir Kavaliauskas gyvenimo ir veiklos įprasminimu.

Zita Kelmickaitė (1951 – 2023)      

Eidama 72-uosius metus mirė muzikologė, LRT laidų vedėja, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Zita Kelmickaitė. 1975 metais ji baigė Lietuvos konservatoriją, 1983 metais – Teatro, muzikos ir kinematografijos instituto Leningrade aspirantūrą. Nuo 1978 metų ji dėstė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1976–1978 metais buvo savaitraščio „Literatūra ir menas“ muzikos skyriaus redaktorė. Nuo 1974 metų LRT RADIJO muzikos laidų, 1995–2000 metais katalikų radijo programos „Mažoji studija“ laidos „Muzikos menas“ rengėja.2003–2004 metais ji buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikos fondo pirmininkė. Nuo 1980 metų kūrė televizijos muzikines laidas, scenarijus televizijos filmams. 1977–2007 metais buvo Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ vadovė, su juo parengė koncertinių programų.

LRT archyvuose išliko daugybė Z. Kelmickaitės parengtų laidų. Z. Kelmickaitė 1995 metais skirta Jono Basanavičiaus premija, 1999 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, 2000 metais jai įteiktas Gedimino ordino Riterio kryžius, o 2018 metais ordino Už nuopelnus Lietuvai Karininko kryžius.

Z.Kelmickaitė taip pat buvo festivalių „Skamba skamba kankliai“, „Baltica“, „Smithsonian folklife festival“ Vašingtone, „Baltijos kultūros dienos“ Švedijoje Lietuvos programos meno vadovė. Z. Kelmickaitė parašė straipsnių apie muzikinės kultūros palikimą, šiuolaikinę lietuvių muziką. Lietuvos liaudies muzikos puoseletoja ne kartą lankėsi Kanadoje bei kituose lietuvių telkiniuose, mielai padėdama  ugdyti lietuviško liaudies meno tradicijas  išeivijoje.  

 

Stanislovas Kavaliauskas (1949 – 22023)

Po sunkios ligos amžinybėn iškeliavo buvęs Vilniaus etninės kultūros centro direktorės pavaduotojas ir ilgametis laidos „Duokim garo“ vedėjas Stanislovas Kavaliauskas. Dar būdamas studentu, 1968-aisiais atėjo į Vilniaus universiteto folkloro ansamblį, kuris dabar vadinasi „Ratilio“. Po studijų daug gražių valandų praleista su Mokslų akademijos folkloro ansambliu, vėliau ir su „Ūlos“ folkloro ansambliu, kurio veikloje dalyvavo ir pastaraisiais metais. S. Kavaliauskas ne vienerius  metus dirbo Vilniaus etninės kultūros centre, ilgametis folkloro festivalio „Skamba skamba kankliai“ projektų vadovas ir renginių vedėjas.