Lietuvos kankinių parapijos žinios

 

(B) XXVII EILINIS SEKMADIENIS / 2021.X.2-3

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 771, o ateinančio sekmadienio – p. 774.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_e27_s.html

 

Spalio 3, sekmadienį

 

10:00 v.r. – Šlovinimo giesmės ir muzika (youtube)

10:10 v.r. – Rožinio malda (youtube)

10:30 v.r. –  XXVII eilinio sekmadienio Mišios  (youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

* Spalio mėnuo skirtas ROŽINIO MALDAI – Kristaus gyvenimo apmąstymui drauge su Dievo Motina Švč. M. Marija. Kiekvieną sekmadienį 10:10 v.r. spalio mėnesį kviečiame visus kartu melstis Rožinį šventovėje, o kitomis dienomis – namuose.

* SURASK, PAKVIESK, ATEIK! Spalis yra ypatingas Misijų mėnuo, kurio tema šiais metais: „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4,20). Po vasaros atostogų ir sunkaus pandemijos laikotarpio visus kviečiame vėl sugrįžti į sekmadienio Mišias, maldoje dėkoti Dievui už gyvenimą ir apsaugotą sveikatą, vėl susitikti draugus ir pažįstamus. Pasidomėkime seniai matytais parapijiečiais, suraskime ir pakvieskime juos drauge vėl dalyvauti sekmadienio Mišiose. Viešpats kiekvieną kviečia bei siunčia apaštalauti!

* Popiežius Pranciškus spalio mėnesį kviečia melstis, kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaciją ir atsiduotų misijai, liudydami Evangelijos pripildytą gyvenimą.

* Toronto arkivyskupija kasmet skelbia tris SHARE LIFE rinkliavas, pavadintas „Gyvenimas pagal Evangeliją“. Trečioji iš šių trijų rinkliavų bus ateinantį sekmadienį, vokeliai padėti prie įėjimų į šventovę arba aukojama tiesiogiai Toronto arkivyskupijos tinkle: https://community.archtoronto.org/sslpage.aspx?pid=381.

Prašome prisidėti savo aukomis, kurių dėka per 40 tarnybų dirba su šeimomis, vaikais ir vienišais žmonėmis jų gyvenimo sunkumuose. Daugiau žinių lankstinukuose arba tinkle: www.sharelife.org.

* Lietuvos kankinių šventovėje Anapilyje Mišios vyksta sekmadieniais 10:30 v.r. Šiuo metu visomis progomis galima naudoti visas sėdimas vietas 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. Ši tvarka leidžia Lietuvos kankinių šventovėje susirinkti iki 90 žmonių, dalyvių registracijos nėra.

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasagoje nuo rudens iki pavasario Mišios vyksta šeštadieniais 2 v.d. Šiuo metu visomis progomis galima naudoti visas sėdimas vietas 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. Ši tvarka leidžia Gerojo Ganytojo šventovėje susirinkti iki 30 žmonių, dalyvių registracijos nėra.

* Šiuo metu visų prašome dėmesio šventovėse pareigingai laikytis nustatytų gairių, saugoti kitų ir savo sveikatą. Ačiū už jūsų įsiklausymą, kantrumą, maldą ir parapijos bendrystę.

* Į Lietuvos kankinių parapiją Anapilyje atkeliavo PARODA “Misija Sibiras”. Kviečiame šventovėje pažvelgti į penkiolika akimirkų nuotraukose, kuriose paliesta šventa atmintis, žadinama pagarba ir perduodama istorija iš 15 metų vykusių “Misija Sibiras” kelionių. Daugiau žinių tinkle: misijasibiras.lt.

* Rudeninis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse bus spalio 31, sekmadienį.

 

SPALIS – ROŽINIO MĖNUO

Rožinio maldos planas

https://katalikai.lt/index.php?id=114 

Rožinis su šv. Juozapu

https://katalikai.lt/svjuozapometai/maldynas/rozinis 

Misijų mėnesį – mintis kiekvienai dienai

https://misijos.katalikai.lt/assets/leidiniai/knygele-mm2021-rozinis_lt.pdf 

LAISVOS LIETUVOS ATKURTŲ RYŠIŲ SU KANADA 30-METIS

Lietuvos ambasados žinios

https://ca.mfa.lt/ca/lt/naujienos/kvietimas-spalio-1-3-dienomis-virtualiai-prisijungti-prie-renginiu-otavoje-ir-toronte

* * * * *

Minėkime Lietuvos ir Kanados diplomatinių santykių 30-metį, virtualiai prisijunkite prie renginių Otavoje ir Toronte. 

Spalio 1 dieną Nacionalinėje meno galerijoje Otavoje bus pristatomas festivalis „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ bei 13-oji Kauno bienalė, kurią pirmą kartą kuruoja Kanados atstovė J. Drouin-Brisebois, vyks Lietuvos atlikėjų R. Karpio ir D. Mažinto koncertas. Renginio transliacija spalio 1 dieną 18 val. bus prieinama per ZOOM, reikalinga išankstinė registracija: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_e8oDHxaiRHGUHWFywXyt4Q 

Spalio 2 dieną Toronte, Anapilio salėje, prisiminsime Kanados lietuvių bendruomenės aktyvią veiklą Lietuvos išlaisvinimo procesuose prieš 30 metų. Bus atidaryta Lietuvos ir Kanados diplomatinių santykių atkūrimui skirta Kanados lietuvių muziejaus-archyvo parengta paroda, pagerbti Kanados lietuvių bendruomenės nariai, aktyviai veikę Lietuvos nepriklausomybės atgavimo laikotarpiu. Menininkai iš Lietuvos, tenoras R. Karpis ir pianistas D.Mažintas, atliks išskirtinę muzikinę programą. Šio renginio tiesioginė transliacija spalio 2 dieną 15 val. be išankstinės registracijos bus prieinama internetu per ambasados YouTube kanalą: https://www.youtube.com/channel/UC2HROoQM0AgV-OmVbXjWGXw 

Spalio 3 dieną Holy Blossom Temple sinagogoje Toronte Lietuvos atlikėjai R. Karpis ir D. Mažintas, pristatys specialią Jidiš dainų programą „Laiškai iš praeities“. Renginys spalio 3 dieną nuo 11 val. bus transliuojamas internetu, reikalinga išankstinė registracija: https://congregationconnect.tfaforms.net/f/HBTYiddishSongs

Daugiau informacijahttps://ca.mfa.lt/ca/lt/naujienos/kvietimas-spalio-1-3-dienomis-virtualiai-prisijungti-prie-renginiu-otavoje-ir-toronte

— 

Let’s commemorate the 30th anniversary of Lithuanian-Canadian diplomatic relations. You can join in person or virtually in the planned events across Ottawa and Toronto. 

Friday Oct 1- At the event held at the National Gallery of Canada on October 1st, starting at 6:00pm, Josée Drouin-Brisebois from National Gallery of Canada will present her work curating the 13th edition of Kaunas Biennial – one of the largest international contemporary art festivals in the Baltic region. We will also introduce you to the co-create festival of “Kaunas 2022 – European Capital of Culture” and present the live concert performance by renowned Lithuanian artists: tenor Rafailas Karpis and pianist Darius Mažintas. Prior registration is required to join the event via Zoom, please use the following link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_e8oDHxaiRHGUHWFywXyt4Q 

Saturday Oct 2-  At Toronto Anapilis Halls Lithuanian Museum-Archives of Canada will present a special exhibition dedicated to the 30th anniversary of restored diplomatic relations between Lithuania and Canada. Distinguished members of Canadian-Lithuanian Community will be acknowledged for their activities three decades ago when Lithuania was regaining its independence. Lithuanian artists R. Karpis and D. Mažintas will present the musical program exclusively prepared for the occasion. To access the live streaming of the event via Embassy’s YouTube channel from 3:00pm please use the following link: https://www.youtube.com/channel/UC2HROoQM0AgV-OmVbXjWGXw 

Sunday Oct 3- At the Holly Blossom Temple in Toronto Lithuanian artists R. Karpis and D. Mažintas will perform the special program “A Letter from the Past: Yiddish Songs”. To attend the concert in person or watch the live stream of the event from 11:00am, please register in advance: https://congregationconnect.tfaforms.net/f/HBTYiddishSongs

More information: https://ca.mfa.lt/ca/en/news/join-us-virtually-for-the-events-in-ottawa-and-toronto-held-on-october-1-3-

ŠVENTOVĖS STOGAS

* Šį rudenį bus naujai uždengtas Lietuvos kankinių šventovės stogas. Kaip pastebėjote, jau keletą metų dabartinė stogo danga pro lubas į šventovę praleidžia vis daugiau lietaus ir tirpstančio sniego vandens, kurio neįmanoma sustabdyti. Įvairiose vietose lašantis vanduo pradeda niokoti lubas, sienas, šventovės vidų ir bokšto mūrą. Daug metų tarnavęs stogas buvo laikinai vis pataisomas, kol sustabdyti vandens lašėjimo tapo neįmanoma, todėl reikia visą stogą naujai uždengti.

Kad galėtume atlikti šį svarbų ir daug išlaidų sudarantį darbą, visų prašome pagal galimybes prisidėti savo aukomis šiais būdais: 

 šventovėje, atėjus į Mišias

 per bankus: pervesti auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus, norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

Čekį rašyti: “Lithuanian Martyrs Church”.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.