Lietuvos kankinių parapijos žinios

Advertisement
parama

VELYKŲ TRIDIENIO IR PRISIKĖLIMO SEKMADIENIO PAMALDOS

 

Popiežius Pranciškus: Viešpats mums nuplauna ne tik kojas, bet širdis ir visą gyvenimą

www.vaticannews.va/lt/popiezius/news/2021-03/didziojo-treciadienio-bendroji-audiencija.html

Lietuvos kankinių šventovėje, Anapilio lietuvių sodyboje

vienu metu gali dalyvauti iki 75 žmonių

prašome dėvėti kaukes, laikytis sveikatos apsaugos gairių

– Balandžio 1, Didįjį ketvirtadienį – 7 v.v. Paskutinės Vakarienės Mišios (dalyvių registracijos nėra)

– Balandžio 2, Didįjį penktadienį  – 3 v.d. (youtube) Kristaus kančios pamaldos (dalyvių registracijos nėra)

 

Didįjį penktadienį prašome paaukoti ŠVENTAJAI ŽEMEI – šventųjų vietų priežiūrai ir vietinių krikščionių bendruomenių paramai. Aukų vokeliai padėti prie įėjimų į šventovę.

– Balandžio 3, Didįjį šeštadienį – tylus budėjimas prie Kristaus kapo, apmąstoma Jo kančia ir mirtis, jokių pamaldų nevyksta

– Balandžio 3, Velyknaktį – 8 v.v. Velykų vigilija: įžiebsime Velykų žvakę; Dievo žodyje apmąstysime Išganymo Istoriją; laiminsime Krikšto vandenį ir atnaujinsime Krikšto pažadus; švęsime Kristaus Prisikėlimo Eucharistiją (dalyvių registracijos nėra)

– Balandžio 4, Velykų sekmadienį

7:30 v.r. (youtube) Susitikimo su Prisikėlusiu Kristumi Mišios (dalyvių registracijos nėra)

10:30 v.r. Velykų dienos Mišios (dalyvių registracijos nėra)

Gerojo Ganytojo šventovėje, Wasaga Beach mieste

vienu metu gali dalyvauti iki 15 žmonių

prašome dėvėti kaukes, laikytis sveikatos apsaugos gairių

– Balandžio 4, Velykų sekmadienį

2:00 v.d. Velykų dienos Mišios (dalyvauja tik užsirašiusieji)

3:30 v.d. Velykų dienos Mišios (dalyvauja tik užsirašiusieji)