Lietuviška liepa šlamėki: paskutinei “Tauro” klubo kūrėjai Angelei Šimkienei atminti

ADVERTISEMENT

2020 m. sausio 22 dieną Toronte mirė paskutinioji lietuvių medžiotojų ir žūklautojų klubo “Tauras” kūrėja ir Garbės pirmininkė Angelė Šimkienė, sulaukusi garbaus 95 m. amžiaus.
Gyvenimas a.a. Angelės nelepino. Po laimingos vaikystės Lietuvoje mūsų kraštą pavergė nuožmūs okupantai. Vengiant mirties ar Sibiro, su tėvais reikėjo paskubomis bėgti Vakarų link. Iš Vakarų Europos šeimai teko vykti į Kolumbiją, vėliau iš ten – į Kanadą. Gyvenimą vėl reikėjo kurti nuo pradžių. Tačiau lietuviškas darbštumas ir išradingumas labai padėjo Angelei ir jos vyrui a.a. Vytautui Šimkui. Visur jie buvo labai gerai vertinami Kanadoje ir, kiekvienai progai pasitaikius, vis toliau mokėsi, kilo savo pareigose. Augino dukrelę Norą. Bet šeimą užgriuvo netikėta, baisi nelaimė. Apsigynusi daktaratą, tik 35-erių metų amžiaus dukra Nora staiga mirė, kopdama į Kilimandžaro kalną Afrikoje. Tačiau gilus sielvartas ir liūdesys nepalaužė Vytauto ir Angelės. Jie ir toliau aktyviai dirbo savo profesijose ir ypač Toronto Lietuvių Namuose. Abu Šimkai puoselėjo savo su kitais Toronto Lietuvių Namų veikėjais įsteigtą, išskirtinę lietuvišką organizaciją gamtos mylėtojams – klubą “Tauras”.


Savo iniciatyva, Šimkai ir kiti TLN aktyvistai tiesiog susimetė pinigų į kepurę ir bendrai nupirko 500 akrų su ežeru labai gražioje ir net Lietuvą primenančioje apylinkėje prie Parry Sound, Ontario. Kviesdami į lietuviškas talkas, pastatė vasarnamį su 16 lovų 4 kambariuose. Iškalė kelią per uolas, privedė elektrą. Nuostabus pasiekimas labai nedidelėmis jėgomis! “Tauro” klubą ir jo nuostabią gamtą įsimylėjo ne tik Angelė ir kiti steigėjai, bet ir daug jaunų ir vidurinio amžiaus lietuvių. Klubo veteranų akims silpstant, man teko maloni ir garbinga pareiga ve-
žioti Šimkus ir kitus į “Taurą”. Jie daug ko išmokė mane, mano šeimą ir kitus jaunesnius gamtos mylėtojus. Angelė išėjo “į laimingos žūklės namus”, kaip sako Kanados indėnai. Nuoširdžiai dėkojame Jai už “Taurą” ir viską, ką Ji mums padarė.

Lietuviška liepa šlamėki “Taure” ir visur kitur, kur lietuviai susitinka gamtoje!

Valdas Samonis,
“Tauro” klubas, Parry Sound,
Ontario