Laukiami ateitininkų rekolekcijose

Advertisement

Kas? Jaunimas iki 25 metų. Kviečiame dalyvauti ATEITININKŲ REKOLEKCIJOSE. Nesvarbu,jei nesate aktyvus ateitininkas. Jūsų laukia: Sriubos vakarienė, budėjimas prie Kristaus kapo, Kryžiaus keliai, talka, pokalbiai, menas, malda.

Kada? Penktadienį, balandžio 7 dieną, 3 p.p. – 9 v.v., rengiamos JAUNIMO gavėnios Ateitininku rekolekcijos.

Kur? Prisikėlimo parapijos bažnyčioje ir kavinėje.

Kodėl? Gavėnia.

Kiek? $15.00 asmeniui.

Prašome atsinešti rankšluostį, pagalvėlę, patogius rūbus.

Gimnazistams bus pažymėtos savanorystės (community service) valandos (6+).

Kviečiame buvusius ir esamus ateitininkus, kurie galėtų vadovauti jaunimui. Rašykite [email protected].