“Labdaros “ žinios

A.a.  Albinos Laurinaitis atminimui aukojo: po $50 – V.V. Baliūnai,  R. Stravinskas.

A.a. Aldonos Karosas atminimui aukojo: $200 – Mary Ankus; $150 – Tomas Ankus; $50 – V.V. Baliūnai.

A.a. Ligijos Kybartas atminimui aukojo $200  Taida Supronas ir šeima.

A.a. Leono Rudaičio atminimui aukojo $1,000 Vytas Rudaitis.

A.a. Alexandros Žilinskas atminimui aukojo $50   Norman & Terri Pointes.

A.a. Valdos Ancevičienės atminimui aukojo  $500  Irene Kymantas.

Irena Zemaitis savo gimtadienio proga Labdarai aukojo $500.

Elenos Buksaitis 100-jo gimtadienio proga aukojo  $500  Rasa Bukšaitis.

Du Gaideliai Childrens’ Record aukojo $667.

Kadangi lietuvių slaugos namai “Labdara” yra pelno nesiekianti organizacija, kiekvienas doleris yra mielai priimamas ir vertinamas.  Nuoširdžiai dėkojame už jūsų dosnumą!