Labdaros Fondo/Lietuvių Namų 2020 m. stipendijos studentams

STUDENTAI! Labdaros Fondo/Lietuvių Namų 2020m. Stipendijų fondas (įsteigtas šiam tikslui palikimų pagrindu) šiais metais skiria 5 stipendijas: viena $2,000, viena $1,500 ir 3 stipendijos – kiekviena po $1,000. Stipendijos bus įteikiamos 2021 m. sausio mėn. Stipendijas gali gauti tik Labdaros fondo arba Lietuvių Namų nariai – studentai, siekiantys aukštesnio išsilavinimo po gimnazijos.

Prašymo formas galite rasti Labdaros svetainėje: Labdara.ca (žiūrėti Community, Scholarships). Prašymai turi būti pateikti iki sausio mėn. 15 d. Stipendijų komitetą sudaro Z.Bersėnaitė-Cers, A.Karkienė, A.Paulionis-Reed, G.Kobelskienė ir E.Stravinskas.