Labdaros Fondas skiria keturias stipendijas studentams

ADVERTISEMENT

Labdaros Fondo direktorių taryba skelbia, kad siems 2016-17 mokslo metams yra skiriamos iš viso 4 stipendijos lietuviu kilmes studentams studijuojantiems augštesnėse mokslo institucijose – kolegijose bei universitetuose: viena stipendija $1,300 ir trys po $900.

Terminas pateikti stipendijai gauti prašymus – iki šių metų lapkričio 13d.

Visos detalės jau paskelbtos Labdaros slaugos namų tinklapyje: labdara.ca

Skirstymo Komisiją sudaro Rūta Rusinienė (pirm. Įgaliota Labdaros slaugos namų direktorių tarybos), Genė Kobelskienė (nuo Direktorių Tarybos ir Lietuvių Namų), Edis Stravinskas (nuo Lietuvių Namų) ir akademikai Humber kolegijos dėstytojai: Antanas Šileika ir Aušra Karkienė.  Kvieciame studentus pateikti prasymus iki siu metu LAPKRICIO 13 dienos.

The Labdara Foundation is awarding 4 Scholarships for Students

The „Labdara” Foundation Board of Directors are pleased to announce that four scholarships in all will be awarded for the 2016-17 school year aimed at students of Lithuanian heritage studying at post-secondary institutions – colleges or universities: one scholarship in the amount of $1,300 and three scholarships of $900 each.

The deadline for receipt of applications is November 13th of this year.  Details and instructions are now posted on the Labdara website: labdara.ca

The Scholarship Committee is made up of: Ruta Rusinas (chair and Board appointee), Gene Kobelsis (Board appointee and LCAT rep.), Ed Stravinskas (LCAT rep.) and academics, Humber college professors: Antanas Sileika and Ausra Karka.

Inf.