Toronto Labdaros Auksinio pokylio vakaras jau netoli!

Advertisement

Auksinis pokylis vyks birželio 4 d. gražioje Weston Golf and Country Club aplinkoje. Vakaras prasidės kokteilių valanda: pasivaišinsite įvairiais užkandžiais ir taure martini – už tai ačiū Danai ir Gedui Sakams.

Prieš vakarienę bus galima apžiūrėti tyliųjų varžytinių parodą, kurioms jau pasiūlyti 47 laimikiai. Bus galima varžytis dėl krepšininko Jono Valančiūno paaukotų Raptors marškinių ar kamuolio. Taip pat ačiū Leonui Rautinš, kuris parūpino ypatingus Raptors bilietus bei dalyvavimą su juo per žaidynes. Čia rasite gausų ir įvairų meno, keramikos darbų bei gintaro papuošalų pasirinkimą. Weston Golf klubas prisidėjo, varžytinėms padovanodamas golfo žaidimo keturiems asmenims kvietimą. Galėsite su kitais varžytis dėl kainos ir nupirkti visą “Napoleono” tortą arba vaikaičiui/ei padovanoti vienos savaitės trukmės šokių pamokas vasaros stovykloje, net ir įsigyti menonitų rankdarbių stiliaus antklodę.

Vakaras tikrai bus smagus, jo programai su jaunatviška energija vadovaus Viktorija Benotaitė ir Stasys Kuliavas. Pagrindinis sveikintojas bus ambasadorius dr. Vytautas Žalys. Vakaro metu bus progų pašokti jaunystės šokius tango ir valsą ar prisiminti dar ankstesnius 1920-ujų šokius. Šokiams gros A. Žemaičio grupė “Park Eddy Band”.

Norintys įsigyti Auksinio pokylio bilietus arba aukoti prašome skambinti Ramunei Stravinskienei tel. 416-767-9306. Siunčiamus čekius prašome rašyti Labdara Foundation Fundraising. Adresas: 5 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1. Norime priminti, kad maždaug $100 bilieto kaina bus tiesioginė auka “Labdaros” slaugos namams.

“Labdara” – mūsų namai. Paremkite!

G. Paulionienė

A look back to the 2012 Golden Gala:

Invalid Displayed Gallery

The Toronto Labdara „Golden Gala“ is Almost Upon Us!

The 2016 Labdara Golden Gala fundraiser „Roaring Twenties“ is June 4th, at the Weston Golf and Country Club in Toronto.

Before dinner, there will be a silent auction where guests will have the opportunity to browse over 47 coveted items and place their bids. Merchandise up for grabs includes Toronto Raptor’s Jonas Valanciunas’ basketball jersey and signed basketball, as well as special ticket’s to a Raptor’s game, generously provided by Raptor’s broadcaster Leo Rautins.  You’ll also find diverse art works, ceramics and a selection of amber jewelry. The Weston Golf Club also generously has donated a game of golf for four at their esteemed golf course. Bid on an entire Napoleon cake, a weeks-worth of dance lessons for kids, or even a Mennonite hand-crafted blanket – we’ve got something that’s sure to peak everyone’s interest.

Your MCs for this fabulous evening will be Viktorija Benotas and Stan Kuliavas – two seasoned and energetic public speakers. Ambassador Dr. Vytas Zalys will give an opening address. During the evening there will be ample opportunity for guests to dance and try their best tango and waltz, and other 1920s dances. A. Zemaitis’ “Park Eddy Band” has been hired for the occasion.

Those wishing to purchase tickets to the Gala or to make a donation, please call Ramune Stravinskas at 416-767-9306. Please make all cheques payable to „Labdara Foundation Fundraising,“ Address: 5 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1.

We hope to see you at the Gala and thank you for your support.