Kviečiame lietuvių jaunimą

ADVERTISEMENT

Rugsėjo 27 d. įvyko Kanados lietuvių jaunimo sąjungos metinis suvažiavimas.

Prisitaikant prie naujų aplinkybių, pirmąkart istorijoje suvažiavimas vyko nuotoliniu būdu. Suvažiavimo dalyvius pasveikino praeitų metų KLJS pirmininkė Livija Čygas, vėliau žodį perdavusi suvažiavimo viešniai Marijai Čyvas. “Misija Sibiras” projekto dalyvė visiems papasakojo apie ekspediciją į lietuvių tremties ir kalinimo vietas Kazachstane.

Suvažiavime buvo išrinkta nauja 2020-2021m. KLJS valdyba: pirmininkės Victoria McMurchy ir Emilia Degutis, pavaduotoja Lina Samonis, sekretorė Marta Matuzonytė, socialinių tinklų koordinatorė Nida Nausėdas, iždininkas Lukas Janowicz, narės Julia Degutis, Austėja Galinytė ir Monika Satkauskas.

Suvažiavimo metu buvo aptarti naujai išrinktos valdybos planai. Vyko diskusija, kuo pakeisti jau tradicija tapusius renginius, kurie dėl šiuo metu vykstančios pandemijos, negali būti įgyvendinti.

KLJS valdybos nariai spalio 5 d. kalbėjo su Lietuvos ambasadoriumi Kanadoje Dariumi Skusevičiumi apie tolesnį bendradarbiavimą, organizuojant renginius, ieškant būdų kaip sudominti ir paskatinti visą Kanados lietuvių  jaunimą aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje.

Laukiame dar vienų sėkmingų metų ir kviečiame visą Kanados lietuvių jaunimą prisijungti!

Marta Matuzonytė, KLJS valdybos sekretorė