Kviečiame į šventę 

ADVERTISEMENT

Po tylaus Covid-19 pandemijos laikotarpio džiugina kiekvienas viešas susibūrimas. Dar maloniau, kai šventė ar renginys susijęs su mūsų bendruomene, su mūsų kultūra – susitikimai su tautiečiais padeda pajusti bendrystę, praturtina mūsų gyvenimo kasdienybę. O progų švęsti turime nemažai. Daugelis lietuviškų organizacijų ir institucijų savo veiklos istoriją skaičiuoja dešimtmečiais, vienaip ar kitaip pažymėdami prasmingas sukaktis. 

Toronto Lietuvių Namai šiemet mini savo įsteigimo 70-metį. Ta proga vasario 11 dieną 6 v.v.  kviečiame į Lietuvių namus, kartu prisiminti šios lietuviškos institucijos kūrimosi istoriją ir jos kūrėjus – mūsų bendruomenės narius, nors trumpam muzika ir madomis sugrįžti į veiklos pradžią 1952-aisiais ir vėlesniais metais. Per 70 metų Lietuvių namai savo pastogėje glaudė daugybę lietuviškų visuomeninių kultūros, sporto, švietimo organizacijų, čia vietos atrado skautai ar filatelistai, dramos ar lietuviškų tautinių šokių šokėjai. Ir visi jie paliko savo pėdsakus Lietuvių namų istorijoje, kurią ir prisiminsime vasario 11-ąją vakaro šventėje. Prisimename ir daugybę čia vykusių paskaitų ar minėjimų, smagių pramoginių vakarų. Tad ir  vasario 11-osios vakarą kviečiame pasilinksminti su svečiais iš Lietuvos: tai dainininkė Irūna Puzaraitė-Čepanonienė ir aktorius Marius Jampolskis. Tai bene žinomiausias ir populiariausias  Lietuvoje duetas, kartu koncertuojantis daugiau kaip dešimtmetį, ir vienintelis dukart laimėjęs populiariame televizijos muzikiniame konkurse  „Žvaigždžių duetai“ pirmąsias vietas.   Duetas, kurio koncertine ir kūrybine sėkme rūpinasi vadybininkė Laima Lapkaukaitė, yra parengęs ir mielai atlieka savo autorines ir populiarias dainas, prisimena S.Povilaičio repertuarą. Tad šventė žada būti smagi, lauksime ateinant!

LN.inf.

Vakaro programoje dalyvaujantys atlikėjai iš Lietuvos Irūna Puzaraitė ir Marius Jampolskis: