Kviečia žiemos kursai Lietuvoje

Kviečia žiemos kursai Lietuvoje

 Aktyvūs užsienio lietuvių bendruomenių nariai, lituanistikos (baltistikos) centrų ir kiti užsienio aukštųjų mokyklų studentai kviečiami sausio mėnesį praleisti Lietuvoje, studijuojant lietuvių kalbą ir kultūrą Klaipėdos, Vytauto Didžiojo arba Vilniaus universitetuose.

Atrinktiems dalyviams bus skiriama 570 Eur parama ir apmokėtas kursų mokestis. Konkursą rengia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu. Atrenkant studentus pirmenybė bus teikiami tiems, kurie pirmą kartą atvyksta į lietuvių kalbos ir kultūros kursus, taip pat savo šalyje studijuojantiesiems ar neformaliu būdu besimokantiems lietuvių kalbą, istoriją ir kultūrą.

Paraiškos konkursui teikiamos internetu per pasirinktos aukštosios mokyklos, kurioje lankys kursus, paraiškų teikimo sistemą. Vilniaus universitetas paraiškas priims iki lapkričio 19 dienos, Vytauto Didžiojo universitetas – iki lapkričio 24 dienos, Klaipėdos universitetas – iki lapkričio 25 dienos. Vieno mėnesio studijoms iš viso bus priimama 60 dalyvių.

Gauti finansinę paramą lietuvių kalbai ir kultūrai studijuoti lietuvių bendruomenių nariams ir baltistikos centrų studentams suteikia 2016 m. švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarka. Skiriamos paramos tikslas – pritraukti gabius užsienio šalių piliečius ir užsienio lietuvius studijuoti Lietuvoje, plėsti galimybes užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos istoriją ir kultūrą.

Visą informaciją apie konkursą galima rasti Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje