Kviečia Niagaros muzikos festivalis 2022

Šią vasarą į Niagarą vėl sugrižo visų pamėgtas ir populiarus renginys Niagaros muzikos festivalis, kviečiantis klausytojus į kamerinės muzikos koncertus jau 24-ąjį sezoną. Festivalio steigėjas ir meno direktorius – smuikininkas Atis Bankas. Visą vasarą nuo birželio iki rugpjūčio 20-osios klausytojai kviečiami į įvairiose Niagaros apylinkės erdvėse rengiamus Kanados, JAV ir Europos atlikėjų koncertus, kuriuose skamba vokalinė – solistų ir chorinė, instrumentinė muzika. Labai dažnai festivalyje dalyvauja ir atlikėjai iš Lietuvos. Šiemetinėje programoje klausytojai turės progos susipažinti su įdomiu atlikėju pianistu ir dailininku Viktoru Paukšteliu. Muzikas, surengęs koncertus Niujorke, Karnegie salėje, Vienoje, Berlyne, Paryžiuje ir kituose Europos miestuose, rugpjūčio 14 d., 4 v.p.p., St.Mark bažnyčioje kviečia klausytojus susipažinti su programa „Moving Pictures“, kurioje su atliekamais kūriniais įtaigiai jungiami dailininko sukurti vaizdai.

Tiems, kas neturės galimybės apsilankyti Niagaros festivalio koncerte, pranešame, kad rugpjūčio18, ketvirtadienį, 7 v.v., Viktoras Paukštelis koncertuoja Toronto Lietuvių Namų salėje (Toronto, 1573 Bloor St. W.).