Kviečia Estų muzikos savaitė

Advertisement

Kasmet rudenį rugrįžta Kanados estų bendruomenės tradicinis renginys Estų muzikos savaitė. Turtinga ir įvairi šiemetinė jos programa liudija, kad tai daugiau nei muzikos festivalis: be koncertų bus galima pamatyti dokumentinį filmą ir virtualią parodą, kuriose apmąstomos svarbios tautos kultūros išlikimui ir tapatybės išsaugojimui temos. Dėl dar neišnykusių pandemijos grėsmių savaitės renginiai vyks ir nuotoliniu būdu, ir gyvai, laikantis visų saugumo reikalavimų.

 

Jau spalio 17 d. (3 v.p.p.EST) nuotoliniu būdu bus galima pamatyti Estijos valstybinio muziejaus ir VEMU parengtą dokumentinį filmą “In the Steps of Forgotten Peoples”. Tai pasakojimas apie chorą, dainininkų rengiamą ir atliekamą kompozitoriaus Veljo Tomis šiuolaikinį kūrinį retai girdimomis fino – ugrų kalbomis.

 

Spalio 20 dieną (7 v.v. EST) galima pasižiūrėti Estijos valstybinio muziejaus (Tartu) virtualią parodą “Echo of the Urals” apie fino – ugrų kilmės žmones.

Įdomi ir įvairi pagrindinė šios savaitės dalis spalio 22 – 23 d.d. – muzikos programa. Joje dalyvauja patys įdomiausi Kanados ir Estijos atlikėjai. Estijos atlikėjų koncertai bus perduodami tiesioginės transliacijos keliu. Taip pat šiuos koncertus galima bus matyti Facebook’e ir YouTube: spalio 22 d. koncertas su Kaili Kinnon, Estyr and Rita Ray: https://www.facebook.com/events/3082298522043116

Spalio 23-osios koncertai su Beatrice Deer, Duo Ruut, Erik Laar and Väike Hellero & Friends: https://www.facebook.com/events/951815942215713

Spalio 17 d. dokumentinis pasakojimas ‘In the Steps of Forgotten Peoples“: https://www.facebook.com/events/262695349093184

Spalio 20 d. virtuali paroda “Echo of the Urals“: https://www.facebook.com/events/918417758765845

Dainininkė Kaili Kinnon

Spalio 22 d. (6-8 v.v.,EST) pirmojo vakaro muzikinė programa – New Voices in R&B. Trys išskirtinių balsų dainininkės Rita Ray (Estija), Kaili Kinnon (Toronto/LA), Estonian Roots (Toronto) dainose svarsto apie savo, kaip moters, tapatybę, vietą šiuolaikinėje visuomenėje, galimybę išskleisti savo moteriškumą, ne visada lengvą patirtį. Ši programa vyks Northern Birch festivalio scenoje, Paradise teatre (1006c Bloor St. W), Talino atlikėjų koncertas bus perduodamas tiesiogiai iš Philly Joe’s džiazo klubo.

Dainininkė Rita Ray

Spalio 23-osios dienos koncertas (5-7:30 v.v., EST) skirtas kalbų ir kultūros išsaugojimo per muziką temai.

Kalbos gyvena tik tol, kol jomis kalbama, kol mes jas girdime, Muzika yra vienas iš būdų išsaugoti kalbas su jomis ir kultūrą, tradicijas, dvasinį paveldą – tai, kas yra tapatybės svarbiausia dalimi. Apie tai muzikos kalba pasakos keturi atlikėjai Duo Ruut (Estija), Erik Laar (Toronto), Väike Hellero & Friends (Estija), Beatrice Deer Band (Montrealis). Jų koncertai vyks Toronte, El Mocambo kavinėje (464 Spadina Ave. #462). Tiesioginė transliacija iš Talino PhillyJoe’s džiazo klubo.

Pagall draugiško bendradarbiavimo sutartį (crossposting) Estų muzikos savaitės rengėjai festivalio muzikos transliacijomis pasidalins ir „Teviškės žiburių“ Facebook’e.

Dėl bilietų kreiptis: www.estonianmusicweek.ca Toronto

Bilieto kaina spalio 22 vakarui – $25

Spalio 23-osios koncertams – $35

Internete: Facebook ir YouTube – nemokamai

Nuorodos informacijai:

estonianmusicweek.ca

instagram.com/estonianmusicweek

www.facebook.com/EstonianMusicWeek

www.youtube.com/channel/UCwBb2dRot2-4QX5Cbmc_zDg