Kreipimasis į Pasaulio lietuvių bendruomenės narius dėl lietuvių, kovojusių kitų šalių kariuomenėse

Rašykime Lietuvos karių istoriją visi!

Brangūs tautiečiai,

Istorijos audros po įvairias pasaulio šalis išblaškė daugybę jaunų lietuvių vyrų, kurie vykstant I ir II Pasauliniams karams buvo priversti tarnauti kitų valstybių kariuomenėse. Kiti, tapę emigrantais, atrado namus kitose šalyse, kurios jiems suteikė galimybę tarnauti jų kariuomenėse su ginklu ir ginti tų šalių demokratines vertybes. Įvairių karinių konfliktų metu daugelis lietuvių narsiai kovėsi kitų šalių kariuomenių sudėtyje, pasižymėjo kaip didvyriai ir buvo apdovanoti. 

Šiandieną norėdami padrąsinti mūsų Lietuvos jaunąją kartą ir ugdyti ją tikrais savo šalies patriotais, norime parodyti jiems garbingus pavyzdžius – lietuvius karius, kurie savo atsidavimu ir drąsa pasižymėjo įvairiuose mūšiuose I ir II Pasaulinių karų metais ir iki dabar. 

Dėl šios priežasties kreipiuosi į Jus, kad padėtumėte surinkti vertingos informacijos apie lietuvius, gimusius lietuvių šeimose ar esančius lietuviškos kilmės, kurie tarnavo Jūsų valstybių kariuomenėse ir buvo apdovanoti valstybiniais arba aukščiausiais kariniais apdovanojimais už pasižymėjimą karinėse operacijose ar mūšiuose. Mums yra svarbūs ir tų karinių situacijų ar mūšių aprašymai, įvairi vaizdinė medžiaga iliustruojanti tuos įvykius, už kuriuos buvo apdovanoti pasižymėję mūsų tautiečiai. Gali būti, kad apie tuos žmones jau yra parašytos knygos, memuarai ar straipsniai, tokia medžiaga bus taip pat labai vertinga gauti ir papildyti Lietuvos karo istorijos archyvus. 

Kiekvieno iš Jūsų pagalba gali tapti labai svarbiu indėliu Lietuvos kariuomenės karo istorijai, lietuviško karžygio mentaliteto išryškinimui ir pasitarnauti ugdant naujųjų karių kartų vertybes. Esu tikras, kad lietuviai turi žinoti savo didvyrius ir jų žygdarbius, o tokios žinios ypatingai yra svarbios jaunajai mūsų kartai. 

Visa informacija, kurią Jums padedant pavyks surinkti, bus išspausdinta žurnale Karys ir perduota Vytauto Didžiojo karo muziejui Kaune. Šis muziejus kol kas yra vienintelis, kuriame yra saugomi ir puoselėjami Lietuvos karo istorijos reliktai. Planuojame surinkta medžiaga taip pat pasidalinti su visa lietuvių visuomene, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, nes esame tikri, kad tokia informacija bus naudinga ir ateities kartoms. 

Jūsų surinktą informaciją prašau siųsti man elektroniniu paštu: [email protected]; [email protected]; pašto adresas:  79-81 Popa Savu Str., district 1, Bucharest, 011432 Romania arba Kęsgailų g. 4, Vilnius, LT-12189 Lithuania. 

Nuoširdžiai Jums dėkoju už supratimą ir linkiu Jums būti garbingais Lietuvos ambasadoriais užsienio bendruomenėse. 

Arvydas Pocius
Lietuvos ambasadorius Rumunijoje, ats. generolas leitenantas, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas (2009-2014)