KLMA paroda: lietuvių pėdsakai Kanados istorijoje

ADVERTISEMENT

Neeilinė paroda “European Traces in the War of 1812” – tai istorija, kurią verta žinoti ir atsiminti. Lietuvių bendruomenė jau turėjo progos susipažinti su šia paroda Kanados lietuvių muziejaus-archyvo tinklalapyje lygiai prieš dvejus metus – 2021 m. gegužės mėn. virtualiame formate. Tai išsamus  vaizdingas archyviniais dokumentais parengtas pasakojimas apie istorinį 1812-1815 metų JAV ir Britų (Kanados) karą bei jame kovojusius Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karius, tikėtina, pirmuosius lietuvius Kanadoje. Parodos rengėjos – tyrėja, muziejaus-archyvo savanorė Peg Perry, D.Juozapavičiūtė-Breen atliko neįtikėtinai kruopštų darbą, atkuriant to meto įvykių ir dalyvių, pirmiausiai lietuvių kilmės, istorijas. Visą tą medžiagą į vaizdingus plakatus sudėjo grafikos dizainerė Akvilė Minkevičienė. Deja, dėl pandemijos draudimų rinktis į didesnes grupes ši paroda buvo pristatyta tik virtualioje galerijoje Kanados lietuvių muziejaus-archyvo tinklalapyje (ją galite rasti lithuanian heritage.ca).

Nuo gegužės 26-osios su šia istorine paroda jau galima susipažinti muziejaus-archyvo parodų salėje (2185 Stavebank Rd, Mississauga, ON, L5C 1T3). Vaizdinguose plakatuose archyvinių nuotraukų, žemėlapių, karių sąrašų kopijomis nuosekliai pasakojama apie vieną iš svarbiausių istorinių įvykių Kanadoje, paskatinusių federacinės valstybės kūrimąsi. Lietuvių bendruomenei ir lietuvių kilmės kanadiečiams įdomu pasekti pasakojimą apie tai, kada atsirado pirmieji mūsų tautiečiai Kanadoje, koks jų vėlesnis likimas. Paroda „Europiečių pėdsakai 1812 metų kare“ lietuvių ir anglų kalbomis atskleidžia svarbų pasakojimą apie lietuvių dalyvavimą Kanados istorijoje lemiamu metu 1812-1815 metų kovose su Jungtinėmis Valstijomis dėl Kanados nepriklausomybės. Būtent prieš 211 metų kilęs JAV ir Kanados, tuomet dar Britų imperijos kolonijos, karas dėl teritorijų tuos LDK karius šveicarų vadovaujamų pulkų sudėtyje atvedė į Kanadą. Čia jie dalyvavo Fort Erie įtvirtinimų apsiaustyje, Oswego ir kituose mūšiuose, daugelis jų ten ir žuvo, ten pat ir buvo palaidoti, kiti pateko į amerikiečių nelaisvę ir liko JAV. Dar kiti grįžo į Europą, nepasinaudoję pasiūlymu gauti žemės ir pasilikti Kanadoje, gyventi krašte, kurį jie gynė.

LDK kilmės kariai buvo vertinami už kovinį narsumą ir mokėjimą išgyventi bet kokiose aplinkybėse. Mes galime didžiuotis jų indėliu į Kanados valstybės istoriją. Tad verta paskirti laiko pažinčiai su šių 99 LDK kilmės karių istorija ir likimais, jų karine patirtimi, tuo labiau, kad tai pirmieji žinomi lietuviai Kanadoje. Ne visos istorijos sudėtos į parodos plakatus. Tad tyrinėtoja Peg Perry tai, kas netilpo į pagrindinį parodos pasakojimą, sudėjo į elektroninę knygą, kurią galite rasti KLMA tinklalapyje lithuanianheritage.ca,  Elektroninė knyga išsamiai papildo šią įdomią istoriją, atskleidžia įdomiausias paieškų Kanados, D.Britanijos kariniuose archyvuose, susitikimų su istorikais akimirkas, pateikia originalių istorinių dokumentų kopijas ir menines iliustracijas bei istorinių šaltinių nuorodas. O jos tikrai gausios ir įvairios, parodančios šios parodos rengėjų pastangas kiek įmanoma tiksliau papasakoti apie mums ir Kanados istorijai svarbius įvykius ir žmones.

Virtuali paroda suudomino lankytojus, todėl 2021 m. birželio 30 dieną buvo surengtas nuotolinis pokalbis su parodos rengėjais. Tuomet daug klausimų sulaukė tyrėja Peg Perry, kurios tolimas prosenelis dalyvavo tuose pačiuose mūšiuose kaip ir LDK kilmės kariai britų kariuomenėje.

Dar vėliau, 2022 metų pavasarį ir vasarą, ši Kanados lietuvių muziejaus-archyvo paroda buvo pristatyta Old Fort Erie, Ont., muziejuje, aplinkoje, kurioje vyko istoriniai mūšiai.

Paroda Old Port Erie, 2022 m.