KLMA padėka

Advertisement

KLMA nuoširdžiai dėkoja už finansinę paramą:
Vaišnoras $1,000 a.a. Algio Vaišnoro atminimui, G. Senkus $500 a.a. Česlovo Senkevičiaus atminimui, Hamiltono katalikių moterų draugija $500.

KLF/KLB sukakčių parodos aukotojai:
Stanevičienė $300, Z. Bersėnas-Cers $100, J. Kuras $100, V. Zubrickas $100, E. Krikščiūnas $60, D. Cers $50, A. Nausėdas $50, V. Prasauskas $50, A. Jasinevičius $40, po $20: S. Katkauskaitė, G. Kobelskienė, H. Schietlen (Rijksmuseum, Amsterdam), A. Šileika, L. Underienė, I. Vaišnoras.