KLMA padėka

ADVERTISEMENT

Kanados lietuvių muziejus-archyvas reiškia nuoširdžią padėką mūsų rėmėjams: Rūtai Budininkas ($500), Gailiui Senkus ($240), Onilei Šeštokienei – Irenai Baltušytei-Šeštokas (Girniaus atminimui $100).