Lietuvos ateitį kuriame pažangos strategija “Lietuva 2030“

ADVERTISEMENT

Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“ – tai Lietuvos ateities vizija. Jos pagrindas – bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjos, kaip paversti Lietuvos ateitį sėkminga.

Lietuvos tauta, kurdama nepriklausomą valstybę, pasiekė labai daug. Tačiau pasaulis kasdien pateikia naujų iššūkių, todėl privalome žinoti tolesnį valstybės raidos kelią, jos kryptį ir tikslą – tai svarbu tiek mūsų modernėjimui ir atvirumui, demokratijos stiprinimui, tiek savosios tapatybės įtvirtinimui ir išsaugojimui.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ parengta ir grindžiama žmonių siūlymais ir mintimis. Per tūkstantį idėjų virto šalies raidos dvidešimtmetį apimančiu dokumentu. Tačiau, „Lietuva 2030“ – daugiau nei dokumentas. Tai idėjos, dialogas ir kasdieniai darbai – atviras ir demokratiškas procesas, kuriame gali dalyvauti kiekvienas.

Šio strateginio dokumento paskirtis – žadinti ir vienyti idėjas, kurių įgyvendinimas garantuotų visuomenės gerovę, piliečių orumą ir valstybės saugumą.

Kalbėdami apie dvidešimties metų perspektyvą ir siekdami sutarimo bendram tikslui pasiekti, pirmiausia turime aptarti mus vienijančias vertybes ir idealus. Būtent tai lems, kokioje aplinkoje gyvensime ir kaip tobulėsime. Šis susitarimas bus valstybės ir jos piliečių santykių pagrindas, juo remdamiesi konstruosime ugdymo, švietimo ir kultūros sistemas, kursime verslo plėtros nuostatas.

Daugiau informacijos „Lietuva 2030” rasite:  www.lietuva2030.lt.

Shaping the Future of Lithuania with „Lithuania 2030”

„Lithuania 2030” is a national strategy document, which outlines the vision of Lithuania’s future.  The basis of the document is society input- ideas for success contributed by communities, non-governmental organizations and proactive citizens.

More than a thousand ideas contributed by individuals form the basis of the document, which was approved by the Parliament of Lithuania on May 15th, 2012. The open society of Lithuania participated in each and every step of the creation process and remain the sole author of the strategy. The National Progress Council were tasked with steering and oversight of the group. Leaders from business, culture, art, science and society sectors form the core of the council, along with representatives from the Government and President’s Office.

Several task forces generated ideas on concrete topics, and the Council studied and evaluated various propositions, and turned those into the Strategy project document.

For more information about „Lithuania 2030” and to read the document, visit www.lietuva2030.lt.