Kanados lietuvių muziejus-archyvas pristato pirmą parodą naujoje serijoje „Kanados lietuvių kūryba”

Advertisement
parama

Kanados lietuvių muziejuje-archyve džiaugiamės turėdami pirmą parodą naujos serijos “Kanados lietuvių kūryba”. Sveikiname dar Toronte nematytus menininkus iš Londono, Ontario – Kęstutį ir Ritą Vilius.

Tutis Vilis
Tutis Vilis

 

 

“Tutis” Vilis užaugo Montrealyje ir 1973m. sukūrė šeimą Londone. Čia jis daugiau kaip 40 m. dėstė fiziologiją medicinos fakultete, Western Ontario universitete. Išėjęs į pensiją, dalį savo laiko skiria dėstymui universitete ir rašo knygas mokslui. Atsipalaidavimui nuo darbo Tutis mėgsta tapyti paveikslus ir drožinėti skulptūras iš medžio. Medieną gauna iš pažįstamų.

 

 

Rita Vilienė

 

Rita Abromaitytė-Vilienė gimė Vokietijoje po II Pasaulinio karo ir su tėveliais apsigyveno JAV, Čikagos priemiestyje. Studijoms išvyko į Montrealį, kur susitiko savo būsimą vyrą Kęstutį (Tutį) Vilčinską-Vilį. Jaunieji išsikėlė į Londoną, Ontario, ir ten gyvena iki šiol. Išėjus į pensiją Rita užsiėmė pasivaikščiojimais gamtoje. Tai ją įkvėpė gamtą fotografuoti. Ji priklauso Londono fotografų draugijai, dalyvauja įvairiuose konkursuose, kuriuose dažnai laimi premijas.

 

Parodos detalės:

Birželio 7d – 28, 2015
Antr., trečiad., ketvirt., 10 v.r. – 4 p.p.
Sekmadieniais 11 v.r. – 4 p.p.
Proga susitikt su menininkais sekmadienį, birželio 7d. 12 p.p. – 4 p.p.

Kanados lietuvių muziejus-archyvas
2185 Stavebank Road
Mississauga, Ontario
Info – [email protected]

Invalid Displayed Gallery

Presenting the First Exhibit in a New Series arranged by the Lithuanian Museam Archives of Canada

The Lithuanian Museum Archives of Canada presents “Finding Inspiration” a sculpture and photography exhibit – the first of the “Lithuanian Canadian Artists” series.

We welcome Tutis and Rita Vilis to the Toronto area, where they are exhibiting for the first time.

Born in Germany to Lithuanian parents, Rita Vilis grew up in the United States, studied in Montreal, and settled in London with her husband Tutis.

Rita enjoys taking photos everywhere. Now that she is retired, it is with even more pleasure that she can go on long walks around London to photograph birds, flowers, animals and people in natural settings. Trails along the Thames River provide sightings of red tail hawk, blue heron, and bald eagles.

Tutis Vilis grew up in Montreal and moved to London in 1973 with his wife Rita. Tutis taught Physiology at the University of Western Ontario for over 40 years. He is now retired, teaches part time, and writes textbooks. He enjoys devoting more time to woodcarving, using wood largely donated by friends and family.

Exhibition details:

June 7 to 28, 2015
Tues., Wed., Thurs. 10 am to 4 pm
Sunday 11 am to 4 pm
Meet the Artists Sunday, June 7, 12 noon to 4 pm

Canadian Lithuanian Museum Archives
2185 Stavebank Road
Mississauga, Ontario
Info – [email protected]