Kanados lietuvių jaunimo dovana

ADVERTISEMENT

Džiaugiamės, kad mūsų Vasario 16-osios šventė Kanados lituanistinėms mokykloms taip puikiai pasisekė!

KLJS valdybos nariai kartu su savanoriais pravedė mokiniams žaidimus bei užsiėmimus, susijusius su Lietuva ir jos istorija. Taip pat pristatėme KLJS, PLJS ir jų veiklas Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursantams. Tuo metu net paskelbėme apie artėjantį XVI PLJS kongresą, kuris vyks 2021m. birželio mėnesį.

Nuo6irdziai  dėkojame mokiniams, tėveliams, mokytojoms ir Kanados lietuvių bendruomenės nariams, kurie prisijungę ir prisidėjo prie šios nuostabios šventės.

Didžiuokimės būdami lietuviais, puoselėdami lietuviškus papročius ir ugdydami lietuvišką dvasią! Nuoširdus ačiū visiems, kurie atsiuntė jų sveikinimus bei pasirodymus ir prisidėjo prie šio projekto. Didelis AČIŪ Austėjai Galinytei už vaizdo įrašo montavimą ir Dominykai Guzauskui už šventės pravedimą!

Šis įrašas Kanados lietuvių jaunimo sąjungos Facebook’e įrašytas po Vasario 16-osios minejimo Kanados lituanistinių mokyklų moksleiviams. Kanados lietuvių jaunimo sąjunga ne pirmą kartą rengia Vasario 16-osios minėjimą Toronto Maironio mokyklos moksleiviams, bet šiemetinis buvo kitoks ne tik dėl pandemijos varžymų. Tą vasario šestadienį ZOOM ryšiais į Kanados lietuvių moksleivių šventę įsijungė Kalgario, Vankuverio, Montrealio, Otavos, Toronto lituanistinių mokyklų mokytojai ir moksleiviai, jų tėveliai ir mažieji – būsimieji  mokyklų lankytojai. Bendroji šventės programa prasidėjo sklandžiai sudėliotu vaizdo įrašu. Pradžioje, nuskambėjus Lietuvos himnui, vedėjas Dominykas priminė Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto paskelbimo istoriją, jaunimui skirtą maldą perskaitė kun. Aurelijus Kasparavičius, OFM. Visus šventės dalyvius pasveikino LR ambasadorius Kanadoje D.Skusevičius, Prisikėlimo parapijos ir Kretingos stovyklos vardu  sveikino prel. Edis Putrimas, ir, žinoma, patys šventės rengėjai – KLJS atstovai. Sveikinimuose buvo išsakyta padėka pasiryžusiems mokytis lietuvių kalbos ir jų mokytojams, skatinimas neužmiršti kalbos ir vėliau,  kvietimas dalyvauti lietuvių bendruomenės gyvenime: choruose ir šokių rateliuose, skautų būrelyje ar sporto klubuose. Sveikinimo žodžiai pasiekė ir iš tolimojo Vankuverio: branginti savo tėvų ar senelių tėvynę,jos kultūrą, būti Lietuvos ambasadoriais linkėjo “Pelėdžiukų klubo” vadovė Rūta Vrubliauskaitė – Tryon, Montrealio – Aušra Geralavičiūtė, Otavos – Loreta Gudynaitė -Savitch ir Toronto Maironio mokyklos vedėja Lidija Puteris. Kalgario lituanistinės mokyklos vadovė Aida Labanauskienė ir jos auklėtiniai pasidalijo mintimis, ką jiems reiškia Lietuva. Savo mintimis apie lietuvių kalbą ir pasiryžimą jos išmokti dalijosi Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų studentai. Maironio mokyklos moksleivės sesutės Liepa ir Lyra Špakauskaitės visus pasveikino su daina. Su Lietuvos gimtadieniu sveikino ir Kanados latvių jaunimo sąjunga, Toronto KLB atstovai, kiti buvę maironiečiai.

 

Po oficialios bendrosios programos dalies jos vedėjas Dominykas Gužauskas pakvietė susiskirstyti į mažesnes grupes, užsiėmimai vyko jose. Buvo sprendžiami kryžiažodžiai, atsakinėjama į viktorinos klausimus, dalinamasi rankdarbių pavyzdžiais – viskas apie Lietuvą.  

Šiemetinė, tegul ir vykusi tik ekranuose, šventė buvo tikrai įvairi ir įdomi, ji nors trumpam suartino visų Kanados lituanistinių mokyklų vadovus ir moksleivius. Rengiant šį minėjimą, Kanados lietuvių jaunimo sąjunga parodė, kiek veiklaus ir kūrybingo jaunimo esama šioje organizacijoje, kaip moka bendram sumanymui pasitelkti pagalbininkus. Tikrai su jaunatvišku entuziazmu ir išmone paruošta Nepriklausomybės šventė ilgam išliks atmintyje, tai neeilinė dovana ne tik mokykloms, bet ir visai lietuvių bendruomenei.

Nuotr. ir stop kadrai iš KLJS Facebook’o