Kanados lietuvių istorija ir paveldas – KLMA tinklalapyje

Kada lietuviai atsirado Kanadoje? Ką veikia muziejus-archyvas? Kokią medžiagą galima dovanoti? Kaip galima prisidėti prie gyvosios istorijos įamžinimo?

Į šiuos ir kitus klausimus jūs galite rasti atsakymą, apsilankę Kanados lietuvių muziejaus archyvo tinklalapyje – lithuanianheritage.ca.

Apie visą muziejaus veiklą ir jame saugomus kultūros, istorijos, spaudos, dokumentų rinkinius tinklalapyje pasakojama atskiruose skyriuose lietuvių ir anglų kalbomis.

Taip pat čia surasite žinių kaip paremti muziejų-archyvą ir jo veiklą, tapti savanoriu ar padovanoti istorinę vertę turinčių daiktų, dokumentų ir kt. Tinklalapis atveria galimybę geriau susipažinti su Kanados lietuvių paveldo istorija ir palikimu ir toliau gyvenantiems tautiečiams. 

Canadian Lithuanian History and Heritage on the New Museum Archives Website

When did the first Lithuanians arrive in Canada? What’s new at the Museum-Archives? How can you contribute to preserving and keeping Lithuanian heritage alive?

You can find answers to these and other questions at the new and updated Canadian Lithuanian Museum Archives website – lithuanianheritage.ca. This is a comprehensive resource for those of Lithuanian heritage in Canada, for the Canadian community at large, and for all those with an interest in Lithuanian culture.

The website features updates on recent events and activities at the museum, as well as separate sections (in English and Lithuanian) on the cultural, historical, press, and other documents housed and protected at the archives. 

You’ll also find information on how to support initiatives and make donations to the Museum Archives, how to become a volunteer, or how to donate objects or documents of historical value.

The website grants a better opportunity to connect with Canadian Lithuanian heritage, history, and legacy. Come visit the site soon!