Kanados Lietuvių fondo žinios

ADVERTISEMENT

Kanados Lietuvių fondas tvarko a.a. kun.P. Ažubalio stipendijų fondą, kuris skiria stipendijas sėkmingai studijuojantiems Kanados lietuviams ar lietuvių kilmės studentams. Šiais metais stipendija paskirta psichologiją studijuojančiam Edmontono studentui Tajui Sehmby.

T.Sembhy ntr.

 

Ištrauka iš Tajaus Sehmby rašinio:

          <…>   „As I am sitting with my grandparents in Kaunas, I ask, „Ar galima dar šaltibarščių?“  My grandma smiles.  „Good, you still remember how to speak Lithuanian!“  Although every year I have to wake up my brain and tongue to use the declensions and conjugations I have learned……..I am excited to have the ability to speak with my grandparents and my toddler nephew in a language they understand……

As a Lithuanian, I think it‘s important to help maintain our culture, and participating in the Lithuanian community is a way for me to do that…..<…>

Laima Underienė, KLF administratorė