Kanados jaunimas skatinamas jungtis prie Vilniaus piligrimu 2016m Pasaulio jaunimo dienomis Lenkijoje

ADVERTISEMENT

Po dvidešimt penkerių metų Pasaulio jaunimo dienos (PJD) grįžta į Lenkiją – Krokuvą, mylimą šv. Jono Pauliaus II miestą.  2016-ųjų liepos 26-31 dienomis, jaunimas iš viso pasaulio keliaus į Krokuvą, su Popiežiumi Pranciškumi.

Krokuva buvo pasirinkta pagerbiant charizmatišką velionį popiežių Joną Paulių II, kuris buvo kilęs iš to miesto ir inicijavo Pasaulio jaunimo dienų tradiciją. Jonas Paulius II buvo Krokuvos arkivyskupas iki 1978 metų, kai buvo išrinktas pirmuoju pasaulyje lenku pontifiku.

Pirmosios oficialios Pasaulio jaunimo dienos įvyko 1986 metais, nors anksčiau Romoje buvo surengti du masiniai jaunimo iš viso pasaulio suvažiavimai.

Piligrimai į dienas jungsis prie Vilniaus Pranciškonų Bernardinų parapijos jaunimo ir kartu važiuos autobusu iš Vilniaus per Punsko – Seinų kraštą į Krokuvą. Nebus organizuojamas bendras skrydis į Vilnių iš Toronto. Piligriminės kelionės kaina ir detalės bus skelbiamos vėliau.

Dėl tolimesnės informacijos prašome kreiptis į Prelatą Edmundą Putrimą [email protected].