Kanada – Ukraina: razom do peremogi – kartu iki pergalės   

Vankuveryje
ADVERTISEMENT

Su tokiais šūkiais Europoje ir kitų žemynų demokratinėse šalyse praėjusį penktadienį, vasario 24-ąją, žmonės rinkosi į aikštes ir gatves, minėdami liūdnas Rusijos karo Ukrainoje pirmąsias  metines.

Sukaktys būna įvairios – asmeninės, šeimyninės, bendruomeninės, valstybinės ar istorinės. Paprastai jas minėdami mes prisimename įvykių ar metų sukauptą patirtį, atneštas naujoves ar permainas, žmogaus  gyvenimo ar įvykio prasmę ir jo reikšmę mūsų gyvenimui, ateičiai.  Ką galvojome ir prisiminėme vasario 24-osios sueigose ar vigilijose, minėdami griaunančio karo metines?

Daugelio iš mūsų mintys buvo įvairios ir nelinksmos. Iš vienos pusės – atidžiai sekame šio karo, vykstančio toli nuo mūsų, bet arti nuo Lietuvos, eigą; džiaugiamės ir didžiuojamės mums  istoriškai artimos valstybės Ukrainos  žmonių tvirtybe, ginant ne tik savo kraštą ir teisę  į nepriklausomybę, bet ir Europos (ir Lietuvos) saugumą. Platesne prasme – tai kova už tarptautinę saugumo tradiciją, tarptautinių įsipareigojimų besąlygišką vykdymo principą, už saugiam pasaulio  bendrabūviui  svarbias ir nelaužomas taisykles.

Kaip priešprieša Ukrainos ir ją remiančių daugelio demokratinio pasaulio valstybių ir bendruomenių siekiams, šios liūdnos metinės akivaizdžiai liudija apie  karo pradininkės Rusijos nusikalstamus veiksmus. Tai bandymas smurtu parklupdyti nepriklausomą kaimyninę valstybę (grasinant jai ir kitoms netgi branduoliniu ginklu), siekimas ištrinti jos kultūros, tapatybės  savitumus, griaunant jos miestus ir kaimus, žudant niekuo nekaltus civilinius gyventojus, prievarta išvežant iš užgrobtų  teritorijų ukrainiečių vaikus, įvaikinant juos Rusijoje ir atimant tėvų tapatybę, steigiant filtracijos stovyklas ukrainiečiams…. Rusijos karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui sąrašas ilgas, todėl pasaulio demokratinės valstybės susivienijo, kad jie  visi būtų išaiškinti, steigiamas specialus tribunolas  teisingumui vykdyti. Norisi tikėti, tai tikrai bus, galbūt netolimoje ateityje, bet šiandien labiausiai Ukrainai, jos gynėjams ir žmonėms reikia paramos. Paramos ginklais, kad būtų išlaisvintos okupuotos teritorijos; paramos  pasitraukusiems iš karo zonos  ar namų netekusiems ukrainiečių šeimoms, sužeistiems mūšyje kariams. Ne mažiau svarbus kiekvieno iš mūsų pasipriešinimas Rusijos emisarų visame pasaulyje skleidžiamam melui apie „karo kaltininkus“ Ukrainą ir NATO,  vieningas  palaikymas ukrainiečių misijai – apginti savo nepriklausomybę ir susigrąžinti Rusijos okupuotas teritorijas, įskaičiuojant ir Krymo pusiasalį.

Vasario 24 dieną, beje, turbūt pačią šalčiausią šios neįprastos mums žiemos dieną, Kanadoje bent 50 didesnių ir mažesnių miestų gyventojai išėjo į gatves ir aikštes, kad išsakytų ir parodytų kovojančios valstybės gynėjams ir žmonėms pritarimą ir visuotinį palaikymą giesme, malda, tylos minute žuvusiems ir netgi skambia ukrainietiška daina.

Toronte į vasario 24-osios sueigą kvietė Kanados ukrainiečių kongreso Toronto skyrius. Į ją susirinko daugmaž 10,000 dalyvių, kurie, nešini vėliavomis ir šūkiais, degančiomis žvakutėmis, iš Dundas aikštės žygiavo į nuolatinę politinių sambūrių vietą Nathan Phillips  aikštę. Skambėjo tradiciniai šūkiai “Slava Ukraine“ ir ukrainiečių dainos, pasirodė spalvingas  ukrainiečių šokėjų ansamblis. Sueigoje, skirtoje liūdnosioms Ukrainos karo metinėms, dalyvavo Kanados vyriausybės, federacinio ir provincijos parlamentų atstovai, Ontario  provincijos ir Toronto savivaldybės vadovai. Ukrainos gen. konsulas  Toronte Oleksander  Schevchenko ukrainiečių vardu padėkojo Kanados vyriausybei ir jos žmonėms už paramą  Ukrainai. Kanada tvirtai ir nuosekliai remia Ukrainos nepriklausomybės kovą lėšomis, karine ginkluote ir kitokia parama. Apie tai kalbėjo sueigoje dalyvavęs ministras pirmininkas Justin Trudeau, fed. vyriausybės gynybos ministrė Anita Anand, Ontario provincijos premjeras Doug Ford, opozicijos vadovas konservatorius Pierre Poilievre ir kitų partijų atstovai. Kanada jau yra skyrusi $1 bln karinės paramos, įvairios ginkluotės. Plojimais buvo sutiktas pranešimas apie papildomai kanadiečių siunčiamus dar 4 Leopard 2 tankus ir taip reikalingų šaudmenų kiekį. A.Anand  kalbėjo apie Kanados instruktorių mokomus ukrainiečių karius D.Britanijoje ir Lenkijoje. Ontario premjeras Doug Ford ir Toronto vicemerė Jennifer McKelvie priminė apie paramą  atvykusiems iš karo zonos ukrainiečiams. Nuo šio karo pradžios Kanada priėmė  daugiau kaip 120,000 ukrainiečių, daugiau kaip pusė jų pasiliko Ontario provincijoje, Toronte.

Tą šaltą žiemos vakarą nebuvo išvardinti visi didesnės ar mažesnės paramos veiksmai, atskirų bendruomenių ar žmonių iniciatyvos, jų tikrai yra daug ir įvairių. Sueigoje dalyvavę lietuvių bendruomenės atstovai galėjo papildyti pagalbos Ukrainai sąrašą. Toronto Prisikėlimo  parapijos nariai aukomis prisideda prie pagalbos vajui Ukrainos  kariuomenei, aukodami karių žieminei aprangai įsigyti, dar kiti dalyvauja Lietuvos rinkliavos vajui Radarom, jo metu surinkta 14 mln. eurų  ukrainos oro erdvės apsaugos priemonėms. Didesnės ar mažesnės pavienių žmonių aukos sukrenta į bendrą pagalbos Ukrainai aruodą. Tai geriausias patvirtinimas, kad esame ir būsime kartu iki pergalės.

                                                                                                                                                                                                   SK

Nuotraukose: Vasario 24-osios renginių Kanadoje akimirkos:

Barrie
Hamiltone