Kanada ir Lietuva: 30 metų draugystės ir pasitikėjimo keliu

ADVERTISEMENT

Lietuva ir Kanada pažymi svarbią tarpusavio ryšiams datą – lygiai prieš 30 metų 1991 rugpjūčio 26 d. Kanados parlamentas oficialiai ir viešai pripažino atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, o rugsėjo 2 d. paskelbė apie atstatomus diplomatinius santykius.

Kanados ir Lietuvos ryšiai siekia daugiau kaip šimtmetį: jie buvo užmegzti dar 1919 m., kai Lietuva tik atkūrė nepriklausomą valstybę, o Kanada tebebuvo britų imperijos valda (dominija). Ir šie ryšiai niekada nebuvo nutrūkę. Net ir po 1944-ųjų metų, kai sovietai okupavo Lietuvą, Kanadoje nepertraukiamai veikė Lietuvos konsulatas. Kanada dideliam sovietų nepasitenkinimui niekada nepripažino Lietuvos aneksijos. Bet tik pastarieji trys dešimtmečiai pažymėti tikrai dalykišku, įvairiapusiu bendradarbiavimu įvairiose srityse ir nuoširdžiais abiejų valstybių santykiais. Nelengva išvardinti tokio bendradarbiavimo ir pagalbos atkuriančiai savo nepriklausomą valstybę Lietuvai atvejus. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybe, jos iždas buvo skurdus – Kanados vyriausybės skirta $10mln. parama buvo itin vertinga tomis dienomis. Ne mažiau reikėjo paramos sovietinę administraciją, keičiant šiuolaikine, vakarietiška. Ir čia pravertė Kanados parama, siunčiant labai reikalingus viešojo administravimo, bankininkystės, kredito paslaugų steigimo ir plėtros ir kitų sričių specialistus, atkuriant ir kreipiant Lietuvos ūkį šiuolaikine kryptimi. Lietuvai visada buvo svarbi saugumo sritis, ir čia Kanada pasiūlė savo paramą. Borden (ON) karinėje bazėje tobulino karinius ir anglų kalbos, karinės vadybos įgūdžius daugybė Lietuvos kariškių. Ir šiuo metu Kanados kariai, kaip NATO dalis, saugo ES rytinę sieną netoli nuo Lietuvos, Latvijoje. Kanados didžiulė įtaka tarptautinėje bendruomenėje padėjo, kad Lietuva greičiau taptų NATO ir kitų tarptautinių organizacijų nare.

Marc Garneau, Kanados užsienio reikalų ministras

Lietuva dėkinga Kanadai už Kanados dalyvavimą NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse 2014 – 2015 m. bei už Kanados finansinę paramą Vilniuje veikiančiam NATO Energetinio saugumo kompetencijos centrui. Šiuo metu Lietuva ir Kanada daug dėmesio skiria padėčiai Ukrainoje, saugumo situacijai Rytų ir Centrinės Europos regione bei bendradarbiavimui su kitomis Šiaurės Amerikos šalimis.

Kanadiečiai pedagogai – lietuviai ir ne – vasaromis mokė lietuvaičius anglų kalbos, dėstymo metodikos, padėjo pertvarkyti švietimo įstaigas. Kanadiečių paramos ir konsultacijų labai reikėjo ir pertvarkomai Lietuvos policijai. Šiandien Lietuva pastebi savo policijos gerąsias permainas, ji kelia žmonėms ne baimę, o pasitikėjimą.

Vilniuje 2021 liepos 7 d. susitikę Kanados ir Lietuvos parlamentarai, aptaria Kanados ir Lietuvos diplomatinių santykių 30-mečio  istoriją ir galimybes. Kairėje pusėje pirmasis – Kevin Rex, Kanados ambasadorius Lietuvoje, antras – Marc Garneau, Kanados užsienio reikalų ministras

Galimybių artimesniam bendradarbiavimui dar yra. Neseniai įsteigti Kanados-Lietuvos prekybos rūmai Vilniuje tyrinėja ir skatina naujas galimas sritis abipusiam bendradarbiavimui. 2016 m. spalio 30 d. tarp Kanados ir ES pasirašytas išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (CETA), panaikinęs 99 proc. muitų mokesčių prekyboje tarp abejų rinkų, tapo puikia galimybe Lietuvos verslui aktyviau dalyvauti Kanados rinkoje. Prieš keletą metų (2018 m. balandžio 24 d.) Lietuvos Seimas patvirtino šią sutartį.

O ką Lietuva duoda Kanadai? Dalijamės lietuviškais talentais. Pabandykime prisiminti: Toronte „Raptors“ komandoje žaidė lietuviai krepšininkai Linas Kleiza ir Jonas Valančiūnas, Toronto operos ir baleto scenoje šoka prima balerina Jurgita Dronina. Lietuviškų pavardžių rasime mokslininkų, pedagogų, valstybės pareigūnų garbės sąrašuose. Miestuose ir miesteliuose galima matyti gatves lietuviškų vietovių ar žmonių pavardėmis, taip pagerbiant darbščiuosius lietuvių statybininkus.

Stiprinant tarpvalstybinius ryšius puikus ir nepakeičiamas tarpininkas tarp dviejų valstybių – Kanados lietuvių bendruomenė. Daugelį dešimtmečių bendruomenė buvo užsibrėžusi svarbiausią politinį tikslą – sugrąžinti Lietuvai nepriklausomybę, Dabar per tuos tris dešimtmečius tikslas kitoks – išsaugoti Lietuvos saugumą, kurti jos žmonėms gerovę, skatinti kūrybą ir atvirumą pasauliui. Tam padeda nuolat stiprėjantys draugiški ryšiai su Kanada, jaunimo mainai, asmeniniai susitikimai.

Ši kukli, bet svarbi abiems valstybėms sukaktis pažymima ne tik formaliais renginiais ir sveikinimais. Neseniai lietuvių tinklalapyje 15min.lt Kanados ambasada Lietuvoje kartu su redakcija paskelbė viktoriną „Ką žinai apie Kanadą?“ ir laimėtojams skyrė dovanas. Kauno botanikos sodo gamtininkai tai progai sukūrė Kanados simbolio inukšuko (inukshuk) siluetą iš augalų. Prieš pandemijos pradžią Kanados ambasada Lietuvoje kartu su Kanados-Lietuvos prekybos rūmais surengė spalvingą Kanados dienos šventę. Šie nepolitiniai ženklai svarbūs, nes jie liudija apie nuoširdžius kanadiečių ir lietuvių abipusius jausmus. Kanadą ir Lietuvą skiria Atlanto vandenyno platybės, bet bendros vertybės, geranoriškumas suartina ir jungia abiejų mūsų valstybių žmones. Branginkime ir stiprinkime tą ryšį!  

                                                                    SK