Kalgario lietuviai saugo bebrus ir gamtą

Praėjusių metų vasaros pabaigoje lietuviai savanoriškai dalyvavo „City of Calgary Parks“ organizuotoje talkoje-projekte „Bebrai – svarbi Kalgario biologinės įvairovės dalis“, siekiant išsaugoti bebrų skaičių mieste, tuo pačiu nepakenkiant gamtai.

Kalgario savivaldybės atstovai lietuvių bendruomenės nariams nurodė nustatytoje teritorijoje apsaugoti nuo sunaikinimo 80% medelių: apjuosti juos apsaugine vielos tinklo tvorele, o kitus palikti bebrams kaip maisto šaltinį. Bendruomenės nariai šią užduotį įveikė labai šauniai bei gerokai greičiau negu užsakovai tikėjosi.

Nors buvo gražus šeštadienio rytas, tačiau talkoje dalyvavo nepaprastai didelis skaičius žmonių. Talkos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja bendruomenės nariams už dalyvavimą talkoje. Lietuvių bendruomenė dėkoja šiems savanoriams: Aurelijai, Mindaugui, Adrijui, Majui Grabliauskams, Giedrei Vitkauskaitei, Tomui, Žemynai, Šarūnui Griškūnams, Vaidui, Kristinai, Titui Šimkams, Laimonui Gasiūnui, Sauliui Čepaičiui, Rolandui Bruder, Daivai Vareikaitei, Loretai Blažys, Violetai, Žilvičiui Levandauskams, Marytei Rušienei, Raimondui Kikilui.

Parengta pagal Kalgario lietuvių bendruomenės žinias

Calgary Lithuanians Do Their Part to Protect Beavers and Their Habitat

Beavers have a long tradition in Calgary’s parks. They play an important role in the park`s ecosystem, and citizens enjoy watching them. While some visible signs of beaver is expected each year, Calgary parks were experiencing higher than normal chewing last summer due to an increased number of beavers throughout Calgary.

The City of Calgary has been placing protective wire around trees in Carburn Park throughout the summer of 2015 using staff and volunteers. Many local Lithuanians have volunteered their time and efforts for this project.